Betongrenovering / Ytskydd Betong

Bilderna är från en betongrenovering och ytskydd vi utfört i slambassänger. Olika föroroeningar med syror och höga PH-halter har slitit på betongen samt att det ställer höga krav på nytt ytskydd. Totalt ca 2 500 m² väggar och golv som behandlades. Stora delar vattenbilades, andra vattenblästrades eller sandblästrades. Sprutbetong på vattenbilade ytor, som sedan sandblästrades för god vidhäftning av nya tätskikt.

Med så mycket olika föroreningar och temperaturer i slam, gjorde val av ytskydd komplicerat. Efter analyser, utvärderingar och tester, föll valdes ett system från International färg / Akzo Nobel, där man valde Intercrete-system i kombination med Ceilcote-system, i en total torrskikttjocklek upp till 5 000 µm.

Dipart entreprenad hjälpte oss med vattenbilning och arbetet med sprutbetong utförde BESAB.

Klicka på denna länk för att se film om Intercrete!

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss