08-771 73 44 info@allblastring.se

Artikel Söderströmsbron, tunnelbana spår C

18 mars 2016. Postat i Rostskyddsmålning mobilt, skrivet av

Det pågår en renovering av tunnelbanebroarna över Söderström, en av de allra mest trafikerade sträckorna i Stockholms tunnelbanesystem. Broarna som bär spår A-B samt spår D-E, byts till nya i rostfritt stål. Spår C, som fungerat som ett mindre belastat spår, färdigrenoveras, förstärks/modifieras och sparas.

Allblästrings uppdrag, var:

*Tillverkning och montering av stålkonstruktioner (SS-EN 1090-1 Exc3) att ersätta bortbilat betongbjälklag (där vi fick hjälp av Forsells smide , som innehar begärda certifieringar)

*Blästring, förstärkning och målning överkant balk.

Arbete över vattendrag, utan miljöpåverkan i form av utsläpp, eller att vi får störa omgivningen. Detta är ett projekt som pågått i nästan ett år med varierad intensitet.

Genom vårat nätverk i Ytskyddsgruppen, kom vi i kontakt med entreprenörer med erfarenhet av nya metoder som beskrivs i artikel nedan, publicerad i forum för drift och underhåll, U och D. Klicka på bilden för att läsa artikeln i sin helhet!

Utrustning för Spongeblästring har vi köpt, medan vi hyrt RPR av MIMAB, som är de första i landet med metoden.

Tidskriften Underhåll och driftsäkerhet, www.UochD.se , gjorde en artikel kring projektet där man b la intervjuade representanter från Allblästring och Projektengagemang.

Trafikförvaltningen SLL (Tidigare SL), blev på årets Ytskydd 2016, nominerade till Årets Ytskyddare, med motiveringen att man vågat prova nya, innovativa metoder med mindre påverkan på miljö!

Klicka här för att se Spongeblästring på Youtube!

Klicka här för att se kominationen Spongeblästring och RPR på Youtube!