08-771 73 44 info@allblastring.se

Blästring av innertak

12 april 2016. Postat i Blästring mobilt, skrivet av

Bilderna visar ett innertak i ett utrymme längs med Kungsbro strand, där vi blästrar bort träull, löst sittande betong samt att vi rengör armeringsjärn från rost. Dessa armeringsjärn grundmålas därefter och alla ytor städas.

För att skapa ett ordentligt undertryck i lokalen, monterades en av våra portabla fläktar med inbyggda filter.

Vår uppdragsgivare var en kund vi arbetat med i många år, Från stan byggnads AB.