08-771 73 44 info@allblastring.se

Målning av pontoner

28 april 2016. Postat i Rostskyddsmålning mobilt, skrivet av

Marin- & Haverikonsult ab, ägarna till b l a bogserbåtarna Tug och Montfred, anlitade oss för renovering av pontoner. Vi fick bygga en extern blästrings- och målningsstation med tält och ventilation. Som målningssystem valdes Interzone 954 som produceras av International färg, med anledning av att den fortsätter härda även i vattnet efter sjösättning, bara den är yttorr. Bra sätt att korta tiden!