Södertäljebron

Det var vid 02.34 natten till midsommarafton som fick polisen in larmet om den våldsamma kraschen. En lastbil hade då, på oklart sätt, kört rakt in i Södertäljebron på E4.

Två personer färdades i lastbilen när olyckan inträffade. Ingen av dem har skadats allvarligt.

Måndag den 22/8 öppnar bron åter, läs mer här.

Allblästring fick uppdraget att utföra blästring och målning vid reparationsarbetena.

Arbetet bestod i:

Blästring på plats för att få allt skadat stål rent från befintligt ytskydd. Detta för att ordentligt kunna inspektera bron, men även för att kunna svetsa erforderliga förstärkningar.

När stålarbetena varit klara har vi kommit tillbaka för omblästring, samt rostskyddsmålning.

Övrigt stål, balk mm, kördes till oss i Länna för blästring och målning på stationen.

Trafikverkets ramavtalsentreprenör,  E-schakt entreprenad är vår beställare. Liksom Allblästring är de kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO9001 resp ISO14001.

Mer om E-schakt:

”E-Schakt Entreprenad AB är ett entreprenadföretag som har utfört mark- och anläggningsarbeten sedan 1978. Vi har vår bas inom Stockholms län men utför även arbeten i övriga delar av landet.

Basen i verksamheten är underhåll av betongkonstruktioner, i första hand brounderhåll samt mark- och anläggningsarbeten. 

Vi  utför nyproduktionsarbeten framförallt av betongkonstruktioner, såsom stödmurar, trappor, grunder och liknande samt även bullerskärmar och andra konstruktioner i trafikmiljö.

Vi har ett integrerat kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001:2008 samt ISO 14001:2004.

Våra kunder återfinns både inom den privata och offentliga sektorn.”

IMG_1162 Södertaljebron allblästring IMG_1427 IMG_1165 IMG_1164 IMG_1161

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss