08-771 73 44 info@allblastring.se

Skyddsskrotning av betong i tunnelbanan

12 december 2016. Postat i Entrepenad, skrivet av

Under våren 2016 anlitade Dipart entreprenad oss på Allblästring. Uppdraget var att identifiera och skyddsskrota dålig betong i Stockholms tunnelbana mellan stationerna Slussen och Gamla Stan.

Då detta arbete bland annat krävde avstängningar av el, skedde arbetet under nattetid.

Järnvägsentreprenören Strukton rail hjälpte oss med maskiner, SoS-planer och elavstängningar med mera.


Om Dipart entreprenad
Dipart är ett kvalitetscertifierat byggföretag verksamt i Storstockholm med drygt 120 anställda från jordens alla hörn. Vi arbetar och agerar utifrån ett antal gemensamt framtagna grundvärderingar som vi tycker är viktiga.

Våra tre olika affärsområden är vart och ett specialiserat men tillsammans gör de oss till ett komplett byggföretag. Vår strävan är att vara mer problemlösningsorienterade och mer mänskliga än man kan förvänta. Läs mer om Dipart här >>
Om Strukton Rail AB
Strukton Rail AB är Sveriges största privata järnvägsentreprenör. Vi bygger, driver och underhåller järnvägssystem i Skandinavien. Inom kraftförsörjning för spår- och järnvägssystem har vi spetskompetens i hela kedjan från tillverkning till leverans och underhåll, med teknik som möjliggör återvinning av tågens bromsenergi. I Stockholm ansvarar vi för underhållet av Tunnelbanans och Roslagsbanans infrastruktur på uppdrag av Trafikförvaltningen (SL).

Strukton Rail bidrar till löftet om en punktlig spårtrafik. Vi ser till att banor och anläggningar håller god standard och fyller behoven hos en växande befolkning idag och i framtiden. Läs mer om Strukton Rail här >>

 

 

Skyddsskrotning betong slussen gamla stan allblästring 03 Skyddsskrotning betong slussen gamla stan allblästring 04 Skyddsskrotning betong slussen gamla stan allblästring 05 Skyddsskrotning betong slussen gamla stan allblästring 06 Skyddsskrotning betong slussen gamla stan allblästring 01 Skyddsskrotning betong slussen gamla stan allblästring 02