08-771 73 44 info@allblastring.se

Blästring och målning Saltsjörampen, Slussen

5 februari 2017. Postat i Entrepenad, skrivet av

Denna del av Slussen är nyligen riven. Vi var med in i det sista och hjälpte Trafikkontorets ramavtalsentreprenör med att försöka hålla ihop konstruktionen.

Underhållsarbeten av Saltsjörampen, vid Karl Johan Slussen som ägs av Stockholm stad, har utförts. Projektet leds av byggföretaget Dipart som anlitat oss på Allblästring för vissa av insatserna som behövts göras. Åtgärderna för olika delar i renoveringsprojektet har samordnats för att på bästa sätt utnyttja den kostsamma spåravstängningen som krävdes över den sista delen av Saltsjöbanan. Infranord hjälpte oss med detta, samt att tillhandahålla spårgående liftar.

Renoveringsarbetet som vi på Allblästring utfört har bestått av två delar, dels har en balk i konstruktionen på Saltsjörampen frilagts, blästrats, besiktigats och slutligen rostskyddsmålats. Parallellt med detta har även stämpning av trappan som leder ned från Saltsjörampen till Stadsgården skett. Se bilder nedan.

 

 

Allblästring stockholm stad saltsjörampen blästring målning dipart slussen 03 Allblästring stockholm stad saltsjörampen blästring målning dipart slussen 04 Allblästring stockholm stad saltsjörampen blästring målning dipart slussen 05 Allblästring stockholm stad saltsjörampen blästring målning dipart slussen 06 Allblästring stockholm stad saltsjörampen blästring målning dipart slussen 07