08-771 73 44 info@allblastring.se

Nationalmuseum – blästring källarvalv – tegel

30 augusti 2017. Postat i Blästring mobilt, skrivet av

För första gången på nästan 150 år får Nationalmuseums byggnad på Blasieholmen en genomgripande renovering. Statens fastighetsverk (SFV) har uppdraget och museet öppnar igen hösten 2018.

Nationalmuseum på Blasieholmen invigdes 1866 som Sveriges konstmuseum för folket, symboliskt placerat mitt emot Stockholms slott. Under det senaste åren har museet varit stängt och successivt tömts på sitt innehåll i väntan på en omfattande renovering. Skanskas uppdrag innefattar renovering av huvudbyggnad, installation av hissar, tekniska installationer, säkerhetshöjande åtgärder, upprättande av teleanläggning samt mindre åtgärder i annexbyggnaden som byggdes på 1960-talet. Därtill byggs en kulvert med anslutning till huvudbyggnaden.

De publika ytorna ska utökas samtidigt som tusentals löpmeter tekniska installationer adderas. Ambitionen är att renoveringen ska leda till att Nationalmuseum uppfyller kraven för Miljöbyggnad, silvernivå.

Nationalmuseums bruttoyta uppgår till 21 000 kvadratmeter för huvudbyggnaden och 1 200 kvadratmeter för annexbyggnaden

I hård konkurrens fick vi av Skanska förtroendet att blästra källarvalven. Erfarenhet från tidigare uppdrag, kulturhistoriskt intressanta objekt, ex Katarina kyrka, Sturegallerian, Långholmens fängelse, Tessinska palatset, samt löpande uppdrag till Stadsholmen, vägde tungt i utvärderingen.

Samtidigt som arbetena utfördes, filmades en dokumentär om renoveringen för SVT.

allblästring blästring skanska nationalmuseum svt dokumentär 03 allblästring blästring skanska nationalmuseum svt dokumentär 01 allblästring blästring skanska nationalmuseum svt dokumentär 02