75-årsjubiléum 2018!

Allblästring 75 år, 1942-2018

Allblästring firar 75 år i år! Det anser vi vara en aktningsvärd ålder för ett familjeägt företag i branschen.

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla kunder, medarbetare och leverantörer, som gjort och gör detta möjligt!

Vi har haft några fantastiska år (Gasellföretag) och ser med tillförsikt mot framtiden.

Nya ramavtal med Trafikverket, Trafikkontoret Stockholms stad samt med Sjöfartsverket, som kommer igång i år, gör att orderingången känns väldigt stabil. Till detta också indirekta ramavtal vi haft sedan tidigare, där SL och Stockholms hamnar är beställare.

Icke att förglömma, alla byggföretag, företag inom industrin, privatpersoner mm.

2018, nu kör vi!

 

 

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss