08-771 73 44 info@allblastring.se

Utbildningsveckor

26 november 2018. Postat i Blästring mobilt, Entrepenad, Rostskyddsmålning mobilt, skrivet av

Som en del av vårat KMA-arbete, gäller det att hålla våra utbildningsplaner och uppdatera de utbildningar som behövs, samt att utbilda nyanställda.

De senaste veckorna har vi haft totalt 34 utbildningar!

Det har handlat om Rope Access, IRATA, Klätterutbildning (för höghöjdsarbete, reparbete)

Säkra lyft

Härdplastutbildning

Heta arbeten

”Det är viktigt för oss att upprätthålla och följa utbildningsplanen. Det signalerar till både anställda och till våra beställare att arbetsmiljön står högt på vår agenda och att den tas på största allvar” – säger Allblästrings VD Peter Tilder