***Allblästring 2019***

Det var mycket aktivitet på företaget under 2018, men en stor händelse var ju vårat 75-årsjubileum!

Samtidigt funderade vi mycket på var vi tar nästa steg i vår utveckling. 2019 händer 3 större saker i företaget:

*Affärssystem

Vi håller på att implementera ett helt nytt affärssystem. Detta kommer att gynna alla inblandade; ledning, administration, anställda och uppdragsgivare. Tydligare och bättre spårbarhet kommer att ge ett bättre flöde, från offert till utfört och fakturerat arbete. Vägen dit är något ansträngande, men framåt sommaren bör allt sitta på plats.

*Arbetsmiljöcertifiering

Vi är ju sedan länge certifierade i kvalitet och miljö (ISO9001 & ISO14001). Nu har vi beslutat att vi även skall certifiera oss i arbetsmiljö.

ISO 45001  är en internationell standard för certifiering på just området arbetsmiljö. Med ett certifierat ledningssystem för arbetsmiljö får vi stöd i att skapa en trygg och effektiv arbetsplats där alla kan må bra och vara produktiva.

Med ett ledningssystem för arbetsmiljö kan vi styra och ytterligare utveckla vårat arbetsmiljöarbete på ett effektivt sätt. Syftet med ISO 45001 är att förebygga arbetsplatsolyckor och andra arbetsrelaterade hälsoproblem, främja en säker och sund arbetsmiljö samt skapa förutsättningar för en god samverkan arbetsgivare och arbetstagare emellan.

Ett arbetsmiljöcertifikat ser vi som ett bevis på att vi är en ansvarstagande arbetsgivare som hela tiden arbetar med att förbättra våra anställdas arbetsmiljö. Vi tror att fördelarna med att certifiera sig kan vara många, baserat på erfarenheter från andra företag:

·         Färre arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade hälsoproblem.
·         Minskad sjukfrånvaro.
·         Förbättrad kvalitet tack vare bättre arbetsmetoder och proaktivt identifierade risker.
·         Konstruktiv samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.
·         Ökat engagemang och större trivsel bland personalen.
·         Stärkt varumärke gentemot såväl kunder som ägare, anställda och andra intressenter.

*Hemsidan

Kommer att göras om från grunden. Har genom åren lagts till och ändrats, men nu är det dags för ett helhetsgrepp, där layout, innehåll, bilder mm blir en mer lättnavigerad webbsida som kommer kännas mer 2019.

Som ni ser är mycket på gång, vi på Allblästring ser med tillförsikt fram emot allt detta och tror att det kommer att upplevas som positivt för våra intressenter!

 

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss