08-771 73 44 info@allblastring.se

Miljömässigt och kvalitetssäkert underhåll av k-märkta stålytor. Utbildning Metall den 5/11!

15 oktober 2019. Postat i Event & utbildning, Okategoriserade, skrivet av

Metall- och betongförstörelse kostar varje år över 100 miljarder bara i Sverige enligt Ytskyddsakademien. Därför anordnar de en utbildning gällande ”Rostskydd av stålkonstruktioner, målning av plåttak och fasader. Den genomförs i Stockholm den 5 november.

 

KULTURHISTORISKT ROSTSKYDD OCH MÅLNING.
K-MÄRKTA BYGGNADER OCH OBJEKT.

 

MILJÖ, UPPHANDLING OCH KONTROLL ÄR UTBILDNINGENS VIKTIGA FRÅGOR

Utbildningen är speciellt framtagen för att belysa den komplexitet som beställare, konsulter, förvaltare och entreprenörer ställs inför, när det gäller underhåll av stålytor: K-märkta objekt, plåttak och infrastruktur.

Speciellt fokus kommer att ges för tätbebyggda områden med stor miljökänslighet, där krav och regler kan variera stort för olika typer av objekt.

Kursen ska ge personer med ansvar för miljö, underhåll och upphandling, de rätta verktygen för att kunna genomföra, inspektera och besluta om hur ett ytskydd av stålkonstruktioner och plåttak/fasader i olika sammanhang kan genomföras på ett miljömässigt, kvalitetssäkert och optimalt sätt.

Även grundläggande kunskaper i de alternativa metoder och material som finns, samt hur kontroll kan ske för ett kvalitetsmässigt säkerställt utförande.

Allt detta och möjligheten att utbyta tankar och idéer, med ett brett spektrum av experter, kommer att ges.

 

Peter Tilder hos oss på Allblästring är rostskyddsspecialist, medlem i Ytskyddsakademien och medverkar under utbildningsdagen. Han är en av utbildarna och kommer bland annat ge exempel på problem och lösningar kring rostskyddsmålning i miljökänsliga områden. Följ med den 5 /11 och lär dig mer om optimalt ytskydd av stål!

 

Inbjudan och agendan för Utbildning Metall den 5 november 2019 laddar du ner här!
Eller läs mer om utbildningen och se agendan här nedanför:

 

UTBILDNINGSDAG YTSKYDD METALL

Datum: 5 november 2019
Plats: KAESER Kompressorer AB, Mätslingan 24, Täby
Tid: 09.00 – 15:45


Utbildare, företag:

Tommy Thörn, Ytskyddsakademien
Björn Tidbeck, RISE Swerea/Kimab
Kurt Fredrikson, Ytskyddsakademien och Seapen Consulting
Kristina Reutervik, Frosio Inspektor
Patrik Reuterswärd, CPA-Corrosion and Painting Assistance
Peter Tilder, Ytskyddsakademien och Allblästring


Kursavgift och anmälan:

Kursavgift: 2.450 kr/person exkl moms.
I avgiften ingår dokumentation och lunch/fika
Anmälan: tommy.thorn@ysa.email eller kurt.fredrikson@ysa.email

 

Välkommen till Ytskyddsakademiens utbildning som förmedlar många års erfarenheter som krävs för förståelsen för rostskyddets speciella villkor.


AGENDA UTBILDNING METALL  5 NOVEMBER 2019

Se nedanför bilden

AGENDA UTBILDNING METALL  5 NOVEMBER 2019

09.00-09.30 Registrering och kaffe

09.30-10.15 Tommy Thörn
– Ytskyddsakademien & Ytskyddsgruppen & Ytskyddsdagarna
– YSAkademien har 100 medlemmar med minst 20 års erfarenhet
– YSGruppen har 50 medlemsföretag Kiruna – Trelleborg
– Presentation alla deltagare
– Målet denna utbildning

10.15-10.30 Kaffepaus

10.30-11.00 Kurt Fredrikson YSA, Seapen Consulting
– Svensk Standard för plåttakmålning
– Påverkan på kvalitet; SundaHus, BVB, Basta och Breeam.
– Upphandling enligt totalentreprenad eller utförandeentreprenad?

11.00-11.30 Patrik Reuterswärd, expert korrosion och rostskyddsfärg
– HOTAS KULTURARVET AV ROSTSKADOR?
– Antikvariens krav på material och metoder
– Miljökrav på produkter och material

11.30-12.00 Björn Tidbeck, Kemist, projektledare RISE Swerea/Kimab
– Miljöaspekter och LCA (livscykelanalys) vid rostskyddsmålning
– Nya upphandlingsformer

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.30 Kristina Reutervik, Kulörexpert och inspektör Frosio
– Kontroll och inspektion av målade stål- & tunnplåtsytor
– Vilka standarder ska kontrolleras under och efter ett rostskydd
– Hur färgsätta för rimligt beständig kulörhållbarhet

13.30-14.00 Peter Tilder, entreprenör
– Drönare som viktigt hjälpmedel vid inspektion och kontroll
– Exempel på problem och lösningar kring rostskyddsmålning i miljökänsliga områden

14.00 14.15 Kaffepaus

14.15-14.45 Tommy Thörn
– Alternativa förbehandlingsmetoder för bättre miljö
– Innovationer inom förbehandling

14.45-15.15 Kurt Fredrikson/Peter Tilder
– Prissättning & Kontroll av Rostskyddsentreprenad

15.15-15.45 Kaffepaus med utfrågning av panelelen och avslutning

 

Inbjudan och agendan för Utbildning Metall den 5 november 2019 laddar du ner här!

 

Är det något som du undrar över eller vill diskutera så är det bara att skicka ett mail eller ringa Tommy Thörn på 0706 57 57 88 eller Kurt Fredrikson på 070 637 57 01.


Ännu en gång välkommen till en utbildning för rostskydd och målning av stålkonstruktioner, plåttak, plåtfasader samt vikten av rätt renovering av ytskyddet i tid.

//Ytskyddsakademiens och utbildningens kontaktpersoner,
Tommy Thörn och Kurt Fredrikson.