Miljömässig blästring och rostskyddsmålning på StadshusbronUnder hösten 2019 har ett av våra team på Allblästring målat broräcken på Stadshusbron inne i centrala Stockholm. Ytskyddsarbetet hanterades på ett riskfritt sätt med minimal miljöpåverkan. 


Renoveringen av alla räcken på Stadshusbron är ett mycket bra referensprojekt för entreprenader som ska utföras i miljökänsliga områden. Detta då vi ofta
 ställs inför problem som till exempel:
•  Arbete över vatten
•  Arbete i stadsmiljö (buller)
•  Arbete i trafikmiljö
•  Avfallshantering


Vid våra arbeten med blästring och rostskyddsmålning i miljökänsliga områden behövs många gånger en del extra förberedelser som exempelvis:

•  Göra anmälan till kommunens miljöförvaltning i de fall där ytan överstiger 500 m²
•  Arbetsberedningar

 

Ytskydd med hög kvalitet och minimal miljöpåverkan 

Vid denna entreprenad på Stadshusbron ville vi täcka in alla broräcken för att skydda vattnet från eventuellt spill under arbetet. Därför anlitades en Ställningsfirma för att bygga ställningar och väderskydd runt hela brons alla räcken. Detta skyddade omkringliggande miljö så att inget avfall från blästringen och målningen hamnade i vattnet utan kunde tas omhand på ett kontrollerat sätt.
Vid dessa entreprenader är det även viktigt att där det finns möjlighet att göra vissa delar av ytskyddsarbetet inne i en verkstad ska det hellre utföras där. Då det var möjligt på Stadshusbron demonterade därför teamet broräckets alla grindar och transporterade dem till Allblästrings verkstad. Där blästrades och målades de på ett mer miljömässigt sätt och även för att få en bättre kvalitet.
Trots de höga kraven på miljöhantering i denna entreprenad utförde vårt team hela ytskyddsarbetet på ett miljömässigt sätt och med godkänt bra kvalitet.

FAKTA ENTREPRENADEN STADSHUSBRON

Brons ägare Stockholms stad, Trafikkontoret
Ramavtalsentreprenör och beställare Dipart
Arbete utfört på plats Överliggare och stolpar
Arbete utfört på verkstad Broräckets grindar

Vi målar räcket på stadshusbron. Klart hösten 2019

Stockholms stads informationsskylt: ”Vi målar räcket på Stadshusbron – Klart hösten 2019”

     

Arbetare inspekterar jobbet med blästring och rostskyddsmålningen på Stadshusbron

 

Rostskyddsmålat räcke vid arbetet på Stadshusbron

Arbete med miljömässig blästring och rostskyddsmålning på Stadshusbron i StockholmArbete med miljömässig blästring och rostskyddsmålning på Stadshusbron i StockholmAllblästring på plats för arbete med blästring och rostskyddsmålning på Stadshusbron, StockholmArbete med miljömässig blästring och rostskyddsmålning på StadshusbronArbete med miljömässig blästring och rostskyddsmålning på Stadshusbron
Vi utför ytskyddsmålning med hög kvalitet och minimal miljöpåverkan - Allblästring

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss