08-771 73 44 info@allblastring.se

Allblästring nu certifierade för arbetsmiljö enligt ISO 45001

19 mars 2020. Postat i Blästring & rostskydd i verkstad, Blästring mobilt, Entrepenad, Okategoriserade, Rostskyddsmålning mobilt, skrivet av

 

Att ta både arbetsmiljö, kvalitet och miljö på allvar är viktigt för oss på Allblästring. Därför har vi nu utöver miljö och kvalitet också certifierat oss inom ISO 45001 – Ledningssystem för arbetsmiljö. Igår kom så äntligen den nya ISO-loggan och certifikatet till oss – För vad vi har väntat och längtat att stolt få visa upp den här för dig! 

 

Miljö, kvalitet och arbetsmiljö

Allblästring är sedan 2002 miljöcertifierade enligt ISO 14001. 2006 certifierades vi även inom kvalitet, ISO 9001. För att uppfylla de ställda miljö- och kvalitetskrav som finns för att behålla certifieringen för dessa standarder utbildas vår personal kontinuerligt inom dem.

Även våra medarbetares arbetsmiljö är viktig för oss. Därför har vi på Allblästring under lång tid tillbaka jobbat hårt för att nu också slutligen ISO-certifiera oss inom ISO 45001 – Ledningssystem för arbetsmiljö.

Nyttan med certifieringen är främst att minska ohälsa och olycksfall på våra arbetsplatser. Den internationella standarden ISO 45001 är ett verktyg för organisationer att jobba systematiskt med att stärka den fysiska och sociala hälsan på arbetsplatsen. Genom att certifiera oss för standarden visar att vi arbetar metodiskt och konsekvent med detta. 

Vi på Allblästring har under en period arbetat mycket för att slutligen nå kraven för implementeringen. Även med hur organisation nu ska jobba för att efterleva ledningssystemet, bland annat inom följande områden:

  • Organisationens förutsättningar
  • Ledarskap och arbetstagarens medverkan
  • Planering
  • Stöd
  • Verksamhet
  • Utvärdering av prestanda
  • Förbättringar

 

Läs gärna mer om ISO 45001 – Ledningssystem för arbetsmiljö på Svenska Institutet för Standarders (SIS) webbplats här!