Information från Allblästring med anledning av virussjukdomen Covid 19 (Corona)


Hej,
Jag heter Peter Tilder, är VD och ägare av Allblästring och vill här nedan ge dig lite information från oss med anledning av uppkommet läge, med risk för spridning av Corona.
Allblästring anser det vara mycket viktigt att vi tar varje enskild persons oro på allvar. Detta gäller dig som kund såväl som för vår personal så att alla kan känna sig trygga. Med anledning av detta allvarliga läge med risk för spridning av virussjukdomen Covid 19 (Corona) har vi på Allblästring gjort följande analys och handlingsplan:
Vi bevakar händelserna kring spridning av coronaviruset och kommer alltid hålla våra kunder och anställdas hälsa i främsta fokus. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symptom på förkylning/luftvägsinfektion att avstå från sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller även lindriga symptom. På Folkhälsomyndighetens webbsida läser du mer.
I praktiken är detta att se till att hålla sig hemma vid minsta misstanke om sjukdom (se bilaga, Allblästrings information som skickats till medarbetarna).  I dagsläget är vår inställning att anpassa oss efter rådande situation – vi ställer inte in – vi ställer bara om.
Som exempel har vi en del planerade möten som ställts om till web-möten, samt att vi försöker hålla vår personal i så små grupper som möjligt. Vissa arbeten har vi i samråd med beställare skjutit på, men har kompenserats genom att vi kunnat tidigarelägga andra.
Vi startade med att se till att vi inte bidrar till att öka smittan eller bli smittade själva genom att flytta hem våra kontorsplatser för de som har möjlighet till detta. Medarbetare som efter sportlovet kom hem från norra Italien, där smittan varit stor, arbetade hemifrån två veckor efter hemkomst.
Vi behöver hålla oss friska för att ha möjlighet att följa det som sker och bidra så gott vi kan. Vår inställning är att vi klarar det här om vi alla hjälps åt. Genom att samverka och prioritera rätt så kommer vi att ta oss ur detta helskinnade.
Detta är en information som är högst aktuell. Den kan komma att ändra sig, i det fall att nya direktiv eller rekommendationer kommer från våra myndigheter. Då blir naturligtvis detta våra nya riktlinjer.
Vår hantering och policy kring detta kommer att redovisas i vårt ledningssystem för arbetsmiljö, då Allblästring nyligen certifierades enligt ISO45001.

Ta hand om dig och varmt välkommen att höra av dig om du har frågor eller funderingar kring detta.

Bästa hälsningar

//Peter
Peter Tilder, VD
Med vänlig hälsning
Peter Tilder
VD, Allblästring
Kontoret: +46(0) 8-771 73 44
Direkt:       +46(0)8-771 73 45
Mobil:        +46(0)70 877 17 34
Mail: peter@allblastring.se

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss