Ytbehandling av fyr i ramavtalet med Stockholms Hamnar


 
Numera utförs både ytbehandling och rostskydd av oss på Allblästring till Stockholms Hamnar. Detta då vi under hösten 2019 tecknade ett ramavtal med dem. Det gäller hamnarna i både Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn. Avtalet löper i hela två plus två år framåt. 
När Stockholms Hamnar meddelade att vi vunnit detta ramavtal blev vi väldigt stolta. Vi såg fram emot många och intressanta uppdrag för dem. Ett av de första projekten blev renoveringen av den unika fyren Libertus.
 

Fyren Libertus. Foto: Stockkholms Hamnar.


 
Ett av våra första renoveringsarbeten i det nya ramavtalet med Stockholms Hamnar blev upprustningen av fyren Libertus. I avtalet som tecknades under hösten 2019 och som gäller 2+2 år ingick både ytbehandling och rostskydd. Ett mycket spännande uppdrag framförallt då fyren både är historisk och unik. Den är dessutom belägen på ön precis bredvid Fjäderholmarna i centrala Stockholm.
Libertus är en av landets sista gasfyrar där uppfinnaren och nobelpristagaren Gustaf Daléns klippljusapparat finns bevarad som ett kulturminne. Den gjorde att fyrarna kunde urskiljas från varandra genom olika intervall mellan blinkningarna. Tack vare klippljusapparaten minskade också gasåtgången.
Libertus är sedan 1995 förklarad som byggnadsminne och det betyder bland annat att Stockholms Hamnar ska ansvara för underhållet av den. Därför ska de under de kommande åren renovera fyren så att klippljusapparaten kan köras med gas på ett säkert sätt vid högtidliga tillfällen.
Den 30 november 2019 var det exakt 150 år sedan Gustaf Dalén som uppfann klippljusapparaten föddes. AGA/Linde höll i samarbete med Lidingö Stad då ett arrangemang för att uppmärksamma detta genom att fyren Libertus drevs på ursprungligt sätt, det vill säga med acetylengas.
 
Huvudmålet för renoveringen av fyren var i mål i samband med 150 årsdagen och man kunde stolt och säkert tända AGA-klippen som klippljusapparaten kallas. Som från 13-tiden under dagen var igång och lös fram till Victoria och Galaxy passerat vid 17:30-tiden.
Kvar i projektet med Libertus efter 150 årsdagen fanns lite administration och att felsöka solcellsanläggningen. Därefter kommer driftorganisationen på Stockholms Hamnar köra gasen allra minst kvartalsvis för att både kontrollera säkerheten och hålla anläggningen igång.
Förhoppningsvis kan det även bli någon öppen visning av Libertus fyr, kanske redan till Fyrdagen i augusti. Men troligtvis senare beroende på riktlinjerna och det rådande läget kring Corona och Covid-19 Pandemin.

 

Behöver du också stöd med ytbehandling och rostskydd?

Varmt välkommen att höra av dig till någon av oss på Allblästring >> Till kontakt >>
eller kontakta oss direkt enligt nedan:
info@allblastring.se
08-771 73 44
 
 
 

Fakta om Libertus fyr och ön Libertas

Libertus är en av fyra stycken fyrar i Stockholms Hamnars ägo, och en kulturminnesmärkt AGA fyr på ön Libertas i ögruppen Fjäderholmarna söder om Lidingö.
Internationellt fyrnummer: C 6550
Fyrkaraktär: Fl(3) WRG 9s
Lyshöjd: 6 meter ö.h.
Byggår: 1931
Färg: Vit

Läs mer på Stockholms Hamnars webbsida om fyren Libertus!

På Wikipedia läser du mer om fyren Libertus, klicka här!
 
Spännande och intressanta historiska uppgifter om stenhuset på ön Libertas: 
”Handlanden Magnus Fredrik Wallin, Östermalmsgatan 75, annonserade i april 1862 om att han nyligen uppfört ett kruthus på Libertas, och därifrån säljer
bergkrut och jaktkrut”, stod i tidningsnotisen från Stockholms Dagblad 7 april 1862.
Wallins krut- och gevärshandel överläts 1881 till Mauritz Widforss. Hur länge Widforss nyttjade Libertas är okänt, men han fick 1886 tillstånd att
bygga ett krutmagasin i Charlottenburg, Solna för förvaring av högst 70 centner (= 2975 kg) krut.
Läs mer om Gustaf Daléns uppfinningar till fyrar här!
 

Fakta om Stockholms hamnar

Stockholms Hamnar erbjuder rederier, hyresgäster, stockholmare och turister åtkomst till Stockholm och regionen genom att tillhandahålla modern hamnanknuten infrastruktur och service – där säkerhet och miljö är i fokus.

Det här gör Stockholms Hamnar genom att:

▪ erbjuda kajplatser och anläggningar till främst färje-, kryssnings- och containertrafik
▪ vårda och utveckla hamnar och innerstadens kajer
▪ främja skärgårdstrafik och sjöburen lokaltrafik
▪ vara en effektiv och lönsam partner
 
Läs mer om Stockholms hamnar här!
 

 

Behöver du också stöd med ytbehandling och rostskydd?

Varmt välkommen att höra av dig till någon av oss på Allblästring >> Till kontakt >>
eller kontakta oss direkt enligt nedan:
info@allblastring.se
08-771 73 44

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss