Konstverk och skulpturer blästras och målas till Åkeshovs sim- och idrottshall

Konst, skulpturer och konstverk av kreativa konstnärer är något som vi ofta får in blästringsuppdrag på. Bland annat inför Invigningen av några konstnärliga gestaltningar för Åkeshovs sim- och idrottshall. Under hösten 2019 fick vi på Allblästring in ett projekt där vi blästrade och rostskyddsmålade Carl Boutards konstnärliga gestaltning Mo(der)nism. Det blev tre färgstarka skulpturer i lackerat, rostfritt stål som idag är infogade i ett staket utanför entrén.

Carl Boutards konstnärliga gestaltning Mo(der)nism

Carl Boutards konstnärliga gestaltning Mo(der)nism. Foto: Marie Holmgren

 

Konst i form av koner under arbetets gång i blästerhallarna hos oss.

Konst i form av koner under arbetets gång i blästerhallarna hos oss.

 

Carl Boutards konstverk under arbetet hos oss på Allblästring.

Carl Boutards konstverk under arbetet hos oss på Allblästring.

 

Är du konstnär? Vill du veta mer om Allblästrings tjänster inom ytskydd så som blästring och rostskyddsmålning av konst och skulpturer?

JA, TACK, JAG VILL TA KONTAKT MED ER! –>>

Mer om de blästrade och färgstarka skulpturerna i lackerat, rostfritt stål

Carl Boutard har skapat en konstnärlig gestaltning för Åkeshovs sim-och idrottshall. Verket anknyter tematiskt och formmässigt till byggnadens funktion och till dess modernistiska arkitektur.

Åkeshovs sim- och idrottshall uppfördes 1959 i en tidstypisk modernistisk arkitektur efter ritningar av Åke E Lindqvist Arkitektkontor. Byggnaden är grönmarkerad på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta, vilket innebär att den har ett särskilt stort kulturhistoriskt värde och inte får förvanskas.

Carl Boutard har i sin tur arbetat med en konstnärlig gestaltning på området precis utanför Åkeshovs sim- och idrottshall. Han har skapat tre platsspecifika, färgstarka skulpturer i lackerat, rostfritt stål som är infogade i ett staket utanför entrén. Verken är synliga när man närmar sig anläggningen. Det abstrakta formspråket korresponderar med byggnadens modernistiska arkitektur.

I gestaltningen binds minimalistisk elegans samman med organisk rikedom. Grundmoduler utgörs av koner i olika storlekar och utföranden. Såväl koner som cirkelformen, som återkommer i verket, är rika på associationer. De kan påminna om megafoner som används i publika evenemang, om gamla godisstrutar och Alvar Aaltos klassiska vaser.

Användningen av endast en modul i olika variationer återspeglas även i verkets titel ”Mo(der)nism”. Det handlar om den universalitet och enhetlighet som präglade modernistiskt konst och arkitektur å ena sidan och om monism – en filosofisk doktrin som utgår ifrån att allt som existerar ytterst är av ett och samma slag.

Om Carl Boutard

Carl Boutard, född 1975, utbildades vid Konstakademien i Reykjavik, Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm och vid Konsthögskolan i Malmö. Han har en gedigen erfarenhet av att arbeta i olika material och har skapat en rad offentliga gestaltningar. I hans konst avspeglas ofta frågor kring relationen mellan natur och kultur, figuration och abstraktion och mellan avbildning och gestaltning.

 

Om Stockholm konst

Stockholm konst arbetar för och med stockholmarnas egen konst. Verken har tillkommit genom enprocentsregeln. Läs mer på www.stockholmkonst.se
Kontakta Stockholm konst via Stefan Hagdahl, chef Stockholm konst, stefan.hagdahl@stockholm.se, 08–508 31 320.

 

Är du konstnär? Vill du veta mer om Allblästrings tjänster inom ytskydd så som blästring och rostskyddsmålning av konst och skulpturer?

JA, TACK, JAG VILL TA KONTAKT MED ER! –>>

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss