Ytskyddsutbildning digitalt – Kunskap för hållbart ytskydd

Kunskapslyftet Ytskydd www.ytskyddsakademien.se

Ytskyddsutbildning inom inspektion, tillståndsbedömning, åtgärdsplan, renovering och förstärkning av betong- och metallkonstruktioner ger viktig kunskap. Då vi på Allblästring är medlemmar i Ytskyddsakademien vill vi här dela med oss av deras satsning Kunskapslyftet. En första utbildning ”Blåsbildning betongbroar” hålls redan den 25 november. Informationsmöten i ämnet betong hålls både 26 och 27/11 och handlar om de olika distansutbildningarna som du har möjlighet att anmäla dig till.

Ytskyddsutbildning är något som vi på Allblästring strävar efter att även du och dina kollegor ska få information om. Ytskyddsakademiens satsning ”Kunskapslyftet” med distansutbildningar startar onsdagen den 25 november med en betongutbildning (till en kostnad). Torsdagen den 26 och fredagen 27/11, kl. 14.00–15.00, håller de även informationsmöten via webben om dessa utbildningar inom betong (infomöten är kostnadsfria).

Vill du veta mer om vikten av rätt ytskydd på rätt sätt och i rätt tid?

Vi vill här dela med oss av dessa utbildningar så att du ska ha möjlighet att snabbt hinna anmäla dig till dem. Några av de redan inplanerade webbutbildningarna inom ytskydd betong eller metall handlar om bland annat: Blåsbildning betongbroar, betong- respektive metallskador och orsak. (Du betalar en kostnad/timme).

Några av ytskyddsutbildningarna inom kunskapslyftet är nu tidsbestämda och kommer att genomföras den 25 november, 3 och 8 december 2020. Många intresserade är redan anmälda till dessa inplanerade distansutbildningar. Anmäl dig du också via Ytskyddsakademien! 

Ytskyddsutbildningar: Blåsbildning betongbroar, betong- och metallskador och orsak

Dessa högaktuella ämnen för distansutbildningar gällande renovering och ytskydd av betong är nu helt klara med datum:
• Blåsbildning betongbroar 25/11
Onsdag den 25 november, kl 10.00–11.00.
Läs mer om utbildningens innehåll här!

• Betongskador och orsak 3/12
Torsdag den 3 december, kl 15.00–16.00.
Läs mer om utbildningens innehåll här!

Inom området metall är nu även denna mycket intressanta webbutbildning tidsbestämd:
• Metallskador och orsak 8/12
Tisdag den 8 december, kl 15.00–16.00.
Läs mer om utbildningens innehåll här!

Mer om innehållet finns på webbsidan www.ytskyddsakademien.se under rubriken ”Planerade distansutbildningar”. Fler kommer upp vartefter utbildningarna blir klara.

Kunskap ger ökad möjlighet till rätt utförande på bästa sätt och i tid

Ytterligare information om vilka olika områden som är planerade för utbildningar inom kunskapslyftet finns på www.ytskyddsakademien.se. Där du läser mer om framtida utbildningsämnen med teknologier och arbetssätt gällande inspektion, tillståndsbedömning, åtgärdsplan, renovering, ytskydd och förstärkning av utrustningar och konstruktioner. Videoprogrammet som används vid dessa webbutbildningar är Teams.
Vid frågor och anmälan till dessa informationsmöten och de olika utbildningarna kontakta Tommy Thörn på Ytskyddsakademien Sverige via Tommy.thorn@ysa.email eller 0706-57 57 88.

Hoppas att du hittar några intressanta utbildningar och får nyttig ytskyddskunskap inför framtiden!
Lycka till!

/Peter och övriga teamet på Allblästring

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss