Vår leverans är redan bra men ska bli ännu bättre

Allblästrings möte om Affärsplanen 2021

Allblästring håller just nu på att växa för fullt och har anställt flera nya medarbetare under året som gått. Därför är det extra viktigt för oss att nu se över hur vår plan framåt ska se ut. Trots att det är högsäsong i vår bransch med fullt upp att göra inför årets slut har vi nu ändå prioriterat att jobba med vår affärsplan inför 2021. Vi medarbetare utför redan idag ett toppenbra jobb men kan alltid och ska bli ännu bättre. Målet är att Allblästrings kunder ska få en så bra leverans som möjligt från oss, både nu och i framtiden. 

Att nu ta fram en affärsplan inför det nya året hjälper oss att tillsammans utveckla Allblästrings affärsidé och sätta upp mål för vårt företag. Trots att det varit ett speciellt år med Corona har vi rekryterat fler nya medarbetare till oss. Det gör att vi nu behöver styra upp vår strategi bättre så att alla jobbar mot samma håll och vet vart vi ska i framtiden.
Allblästrings affärsplanearbeteAllblästrings Antiseptiska handgel

Uppdatering av affärsplanen 

Därför samlades ett gäng av oss medarbetare för två veckor sedan för att ta fram Allblästrings affärsplan inför 2021. Detta var innan de nuvarande och hårdare restriktionerna p.g.a. Covid-19. De av oss som medverkade var Alejandro, Charlotta, Kaj, Mikael, Niaz, Per, Peter, Sandra och Sten-Åke. Vi träffades digitalt på distans och några av oss även i vår konferenslokal på Smärgelvägen i Länna industriområde. Vi som var på plats var noga med att tvätta, sprita händerna och höll distans mellan oss under mötet.

Färdigställande av affärsplanen pågår

Våra diskussioner var bland annat fakta, tidigare erfarenheter, nuläge och möjligheter inför framtiden. Vi vill att affärsplanen ska vara genomtänkt och jobbade under mötet med de olika rubrikerna så som vår affärsidé, vision, våra mål, kunder, team, tjänster, SWOT-analysen etc.
Målet är att vår affärsplan kommer vara förankrad hos alla våra medarbetare med hur vi vill att framtiden för vår verksamhet ska se ut. Både företaget som helhet och inom våra olika affärsområden både nya satsningar och de befintliga.
Just nu håller några av oss på att sammanställa alla de åsikter som medarbetarna kom fram med under mötet. Därefter drar vi slutsatser av detta och sätter våra mål som vi sedan kommer jobba med under det nya året, för Allblästrings fortsatta inriktning och nya strategi inför framtiden.

Allblästrings affärsplanearbete

Beskrivningen av en affärsplan på Wikipedia är: ”En affärsplan är en beskrivning av hur en affärsidé kan översättas i ett antal affärsmål, en bedömning av genomförbarheten och en plan för att uppnå målen. Den kan också innehålla bakgrundsinformation om organisationen eller teamet”.
Mer information om varför ett företag behöver en affärsplan finns på Företagande.se!

Allblästrings Antiseptiska handgelMed rätt strategi underlättar vi att alla arbeta mot samma mål

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss