Allblästrings hantering och förhållningsregler under Covid-19 pandemin

Allblästring tar pandemin på allvar. Därför minimerar vi platsbesök och våra medarbetare arbetar hemma när det är möjligt.

Här på Allblästring tar vi utbrottet av Covid-19 på stort allvar. Coronaviruset påverkar hela samhället och får även konsekvenser för oss och våra kunders arbetsmiljö. Med syfte att i största möjliga mån förebygga ohälsa och olycksfall bland medarbetarna och kunder vidtar vi därför särskilda förhållningsregler, med bakgrund i den information som i dagsläget finns tillgänglig från expertmyndigheter.

Säkerhet i fokus 

För oss på Allblästring är säkerheten av högsta prioritet. För att kunna skydda både våra medarbetare och kunder har vi vidtagit följande aktiviteter:

 • Vi följer Folkhälsomyndighetens råd som gäller i respektive region där våra medarbetare befinner sig.
 • Information till personal, så som tydliga beskrivningar för god handhygien. Vi har infört andra relevanta instruktioner både på plats hos våra kunder och i våra egna lokaler.
 • Erbjuder handsprit till våra medarbetare och det finns alltid att tillgå i våra lokaler.
 • Vi minimerar platsbesök och våra medarbetare arbetar hemma när det är möjligt.
 • Införskaffat ny digital utrustning i vår konferenslokal för distansmöten.
 • Vi rekommenderar möten online både internt och externt med våra kunder.
 • Utbildningar sker i möjligaste mån på distans.
 • Om en medarbetare uppvisar symtom eller misstänks kan ha smittats ska personen stanna hemma, följa vårdens riktlinjer och informera sin närmaste chef.
 • Om en medarbetares familjemedlem har Corona ska även medarbetaren stanna hemma, följa vårdens riktlinjer och informera sin närmaste chef.
 • Se till att alltid hålla minst 2 meters avstånd till andra. Undvik i möjligaste mån att mötas i trånga utrymmen såsom dörröppningar, korridorer och trappor.
 • Ber våra medarbetare undvika närkontakt med personer utanför sin familj.
 • Ingen signatur krävs längre på våra arbetsorder av kunder efter att våra medarbetare utfört sitt arbete.

Vi erbjuder handsprit till våra medarbetare och det finns alltid tillgängligt i våra lokaler.

Leveransen av tjänsterna

Våra tjänster är många gånger avgörande för våra kunders verksamhet. I och med detta gör vi vårt yttersta för att fortsätta leverera dessa på ett så säkert sätt som möjligt. Därför ber vi även dig som är kund att hjälpa oss att följa ovan punkter. Stort tack för ditt samarbete.

Allblästring fortsätter med bevakningen av Covid-19 och vidtar nödvändiga åtgärder för att minska risken för smittspridning. Vi kommer löpande att uppdatera vår handlingsplan och arbeta för att på bästa sätt ta oss igenom denna utmanande pandemitid tills vi alla är vaccinerade.

Varmt välkommen till mig med dina eventuella frågor. 
Skogås, mars 2021
Peter Tilder, vd

Peter Tilder, VD
Mail:           peter@allblastring.se
Mobil:        +46(0)70 877 17 34
Kontoret:  +46(0) 8-771 73 44
Direkt:       +46(0)8-771 73 45

Mer info ”Om Covid-19” hittar du på Folkhälsomyndighetens webbsida!
Och Folkhälsomyndighetens frågor och svar hittar du här!

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss