Renovering av gång- och cykeltunnlar på Lidingö

Just nu pågår flera renoveringar inom vårt affärsområde Anläggning. Bland annat har vi pågående anläggningsarbeten i två gång- och cykeltunnlar på Lidingö. Där utför vi både betongreparationer, tätskiktsbyten och blästring.

 

Anläggningsarbeten i gång- och cykeltunnlar på Lidingö - Allblästring

Allblästrings medarbetare inom affärsområdet Anläggning arbetar just nu med flera olika projekt runt om i Sverige. Här berättar vi mer om ett av dem så du har möjlighet att ta del av och läsa mer om detta intressanta projekt.

Anläggningsprojekt: Renovering av gång- och cykeltunnlar

Vi renoverar just nu två stycken gång- och cykeltunnlar i Rudboda. Det är tätskiktet som ska bytas, betongen repareras och dessutom ska betongytor blästras. I detta projekt är vi huvudentreprenör till vår beställare Lidingö stad.

Det är gång- och cykeltunneln i korsningen Norra Kungsvägen–Bergsbyvägen och gång- och cykeltunneln under Norra Kungsvägen strax innan korsningen med Södergarnsvägen och Elfviksvägen som vi renoverar.

Renovering av gång- och cykeltunnlar i Rudboda - AllblästringRenovering av gång- och cykeltunnlar i Rudboda - Allblästring Renovering av gång- och cykeltunnlar i Rudboda - AllblästringRenovering av gång- och cykeltunnlar i Rudboda - AllblästringRenovering av gång- och cykeltunnlar i Rudboda - Allblästring

Blästring av betongen

Utöver allt anläggningsarbete i projektet med renoveringen av gång- och cykeltunnlarna behövdes även betongytan blästras. Blästringen utfördes i somras av Tomasz Gehrmann med support av Mikael Andersson från oss. Denna blästring skedde på Norra kungsvägen på Lidingö den 4 augusti 2021.

För Lidingö Stad som anlitar oss för anläggningstjänsterna är det en fördel att vi även erbjuder blästring inom det egna företaget. Det gör att blästringsarbetet utförs direkt av oss som entreprenör, vilket gör det både snabbt och smidigt.

Betongen blästras – se alla foton nedan från delprojektet där Tomasz blästrar betongytorna.

FOTO Mikael Andersson

 


Om renoveringen av gång- och cykeltunnlarna på Lidingö

Arbetet med de två tunnlarna vid Norra Kungsvägen startade i mitten på juni och vi planerar att det är klart i början av oktober 2021. Ansvarig Platschef hos oss på Allblästring är Thomas Lindholm som även är Teknisk specialist. 

Projektet är ordnat så att det fortfarande går att använda gång- och cykeltunnlarna i Rudboda under renoveringen. Däremot är gång- och cykelbron över Södra Kungsvägen avstängd då vi även har projekt på gång där samtidigt och Lidingö Stad hänvisar gående och cyklister till alternativa vägar.

Mer om detta tunnelprojekt och om vårt projekt på gång- och cykelbron, finns på Lidingö Stads webbsida!

Har du frågor om våra renoveringar av gång- och cykeltunnlar på Lidingö?
Välkommen att kontakta Thomas!

Thomas Lindholm, Platschef/Teknisk Specialist
Thomas Lindholm
Platschef/Teknisk specialist
E-post thomas.lindholm@allblastring.se
Tel 08-771 73 44
Mobil 070-771 22 13

 

 

Om Lidingö Stad

Lidingö har stora grönområden och många platser att må bra på. Här bor cirka 48 000 invånare. Ön har ett rikt kultur- och föreningsliv, flera naturreservat, konfererens- och spaanläggningar i natursköna områden. Lidingö har vänorter i Finland, Lettland och Kalifornien.

Lidingö stads vision

Lidingö är den unika och trygga skärgårdsstaden som utvecklas varsamt och i takt med Lidingöbornas behov. Ett tydligt fokus på kärnverksamheterna ger hög kvalitet i servicen och en låg skatt för Lidingöborna. Lidingö stad ger goda förutsättningar för lokala företag, ett aktivt civilsamhälle och livskraftigt föreningsliv.

Trafik och infrastruktur

När det gäller trafik och infrastruktur är Lidingö en dynamisk ö som hela tiden utvecklas. Här pågår ständigt projekt för att det ska bli en bättre plats att bo på. Du har möjlighet att läsa mer om alla pågående arbeten i Lidingö Stad, så som arbeten med vägar, parker eller byggnader här!

>> Ännu mer info om Lidingö finns på Wikipedia!

 

Vill du veta mer om våra tjänster inom affärsområdet Anläggning?
Hör av dig med dina frågor till Niaz!

Niaz Mirza, Arbetschef
Niaz Mirza
Arbetschef

E-post niaz.mirza@allblastring.se
Tel 08-771 73 44
Mobil 070-771 22 00

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss