H.M. Konungen inviger Vrak framför renoverade portar

H.M. Konungen inviger Vrak – Museum of Wrecks. Foto: TV4

H.M. Konungen inviger museet Vrak. Foto: TV4

Wendy McNeill med publik på invigningen av Vrak – Museum of Wrecks.
Wendy McNeill med publik på invigningen av Vrak – Museum of Wrecks. Fotograf: Mikael Dunker, SMTM.

Wendy McNeill uppträder på Vrak – Museum of Wrecks invigning
Wendy McNeill uppträder på Vrak – Museum of Wrecks invigning. Fotograf Mikael Dunker, SMTM.

H.M. Konungen i utställningen Resande man på Vrak – Museum of Wrecks
H.M. Konungen i utställningen Resande man på Vrak – Museum of Wrecks. Fotograf: Mikael Dunker, SMTM.

 

Vrak – Museum of Wrecks är ett nytt museum om Östersjöns alla världsunika vrak som invigdes den 22 september av H.M. Konungen.

Att invigningen skedde precis framför de portar som vi på Allblästring fått äran att rostskyddsrenovera är vi extra glada och stolta över.

 

Museet invigdes onsdagen den 22 september 2021 av självaste H.M. Konungen. Därför vill vi här nedan dela med oss av vår lilla del i det stora projektet med renoveringen av Vrak – Museum of Wrecks med några foton och länkar.

Dagen efter invigningen, torsdagen den 23 september, öppnade Sveriges nyaste museum. Vrak – Museum of Wrecks ligger nära Vasamuseet på Djurgården i Stockholm och där får besökaren dyka ner i det förflutna med hjälp av olika digitala lösningar.

Byggnaden som museet ligger i heter Båthall 2 och är tillsammans med Båthall 1 uppförda 1942–1943 och ritades av arkitekten Paul Hedqvist. Exteriörerna på dessa byggnader är i stort bevarade och de kraftiga skjutportarna mot kajen finns kvar. 

 

Roststkyddsrenoverade portar

Vårt arbete i renoveringsprojektet av Vraks lokaler var dessa fyra stora skjutportarna vid ingången. De två nedre portarna är cirka 3 x 3,75 meter i storlek och de två övre i formen av trekanter är något större. Dessa skjutportarna vända mot söder är av trä och klädda med plåt.

Skjutportarna levererades till Allblästrings verkstad i Länna industriområde söder om Stockholm och det var där som sedan allt arbete med portarna utfördes innan de monterades tillbaka.

Beställarna på Kungliga Djurgårdens Förvaltning hade tydliga instruktioner på vilken sorts arbete som skulle utföras. All plåt (och även allt smide i byggnaden, men detta gjordes inte av oss) behövde bland annat rengöras genom tvättning med fem procent ammoniaklösning.

Därefter avsköljning för att få bort lösningen. Dessutom skulle sedan alla rostställen uppskrapas där de partiella rostfläckarna rengjordes mekaniskt vilket innebar skrapning och slipning av portarna.

Efter denna rengöring utförde vi på Allblästring även rostskyddsmålningen av portarna med Isotrol. Detta innebar bland annat grundmålning genom att alla rengjorda rostställen pågrundades två gånger med Isotrol Grund Klar.

Därefter utfördes täckmålning på portarna två gånger med strykning av Isotrol S 2050-Y20R. Hos företaget Introteknik AB som är specialister på rostskyddande färger för kostnadseffektivt underhåll läser du mer om Isotrol!

Så här såg portarna till museet Vrak ut innan vårt arbete med dem utförts, se foton nedan:

Kungen invigde museum VRAK med djupa historier
Kungen invigde museum med djupa historier, se TV4:s film från invigningen här!

FAKTA – Portrenovering med rostskyddsmålning

Projekt: Skjutportarna till Vrak – Museum of Wrecks.

Beställare: Kungliga Djurgårdens Förvaltning genom RM Bygg AB.

Tidpunkt: 2021.

Plats: Djurgården, Stockholm.

Utfört arbete: Renovering av fyra skjutportar ca. 3,75 x 3 m. 

 

 

Om Vrak – Museum of Wrecks

Vrak är ett museum som berättar om det världsunika kulturarv som finns på Östersjöns botten. Med hjälp av digital teknik tar museet berättelserna till ytan men låter vraken ligga kvar på botten där de bevaras bäst. Museet bygger på kunskap utifrån marinarkeologiska undersökningar och samarbetar med forskare.

Vrak – Museum of Wrecks ingår i myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM. Det är en statlig myndighet under kulturdepartementet, som arbetar med att bevara, utveckla samt bygga upp kunskaperna om det maritima och transporthistoriska kulturarvet.

SMTM driver och utvecklar även Marinmuseum i Karlskrona, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet i Stockholm samt Järnvägsmuseet i Gävle. Vrak hör organisatoriskt till Vasamuseet.

Läs mer på museets webbsida!
Följ även Vrak på Instagram @vrakmuseum.

Välkommen till Allblästrings rostskyddsverkstad

Varmt välkommen att kontakta oss med dina frågor, du når oss på 08-771 73 44 och via info@allblastring.se. Du hittar vår verkstad på Fräsarvägen 5B i Länna industriområde, i Skogås, söder om Stockholm.

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss