Skador i parkeringshus – Utbildning om orsak och åtgärd

Skador i parkeringshus – Orsak och åtgärd. Utbildning är viktigt tycker vi på Allblästring. Därför är vi med och sponsrar Kunskapslyftet som nu erbjuder korta distansutbildningar om vanliga skador, orsaker och åtgärder i parkeringshus och garage.

Är du ansvarig för renoveringar av fastigheter med parkeringshus och garage? Då är dessa utbildningar något för dig. De hålls 28 september–4 november 2021 och lär dig om vilka skador som kan uppkomma i parkeringsgarage, orsaker och åtgärder.

Kunskapslyftet Ytskydd - www.ytskyddsakademien.se
Ytskyddsakademien Sverige håller i dessa utbildningar som ingår i satsningen Kunskapslyftet. I detta blogginlägg läser du mer om vad de innehåller, ladda gärna hem mer information genom att klicka på bilden på foldern nedan.
Ytskyddsakademien Sverige Distansutbildningar

SKADOR I PARKERINGSHUS – ORSAK – ÅTGÄRD – YTSKYDDSAKADEMINS DISTANSUTBILDNINGAR

Skador i ett parkeringshus

Ytskyddsakademiens foto på en skada i ett parkeringshus.

SKADAD BETONG ÄVEN HOS ER?

Rätt teknologi på rätt plats, på rätt sätt och i tid.

Ytskyddsakademiens 80 distansutbildningar och kunskapsförmedlingar under våren 2021 blev lika uppskattade som de hade hoppats på.
Deltagare från parkeringsbolagen berättade för Ytskyddsakademien att de fått mycket kunskap som de tidigare saknat i sitt arbete gällande inspektion, tillståndsbedömning, appliceringsanalys, åtgärdsplan, renovering, ytskydd samt förstärkning av konstruktioner i betong.
Det har också visat sig att en del av parkeringsbolagens konsulter och entreprenörer saknar viss kunskap, vilket resulterat i otillfredsställande förslag på lösningar.

Distansutbildningar parkeringshus

Med dessa erfarenheter, och inte minst förfrågningar från ett antal parkeringsbolag har Ytskyddsakademien nu arbetat fram några skräddarsydda distansutbildningar specifikt för parkeringsbolag. Dessa kommer att genomföras tisdagar kl. 09.00–10.00 med start 19 oktober och sista kunskapsförmedling är den 23 november 2021.

Kunskapsområden som förmedlas berör skador i parkeringshus, orsak och lämpliga åtgärder gällande:

• Fukt i betong och hur det är möjligt att förhindra armeringskorrosion
• Rörelsefogar som inte släpper igenom vatten, salt, sand, etc.
• Skyddsbeläggning på parkeringsdäck för lång livslängd
• Kvalitativt brandskydd
• Kolfibersförstärkning av bärande konstruktioner
Utöver detta presenteras resultat från SBUF utvecklingsprojekt som pågått under de senaste tio åren med inriktning mot optimalt skydd av parkeringsdäck vid nybyggnad och renovering.
Dessa kunskapsförmedlingar genomförs för att underlätta för parkeringsbolagens projektering, upphandling och kunskapskontroll gällande:
• Konsulter och entreprenörer
• Renoveringar
• Nybyggnation

Kunskapsförmedling Parkeringshus

FOGAR
Tisdag 19 oktober, kl. 09.00–10.00

Ronnie Hertzman
har arbetat med att renovera svåra fogar i över 20 års tid. Kunskapsförmedlingen kommer att fokusera på vilka skador som ibland uppstår på rörelsefogar, orsak, lämpliga åtgärder så att livslängden kan ökas 10–20 gånger.
FÖRSTÄRKNING AV BÄRANDE KONSTRUKTIONER
Tisdag 26 oktober, kl. 09.00–10.00

Christian Brix Roed
har spetskompetens gällande kolfiberförstärkning och är rådgivare för ett ledande företag inom förstärkningslösningar med kompositer.
Kunskapsförmedlingen kommer att fokusera på förstärkning och reparation av bärande pelare, balkar och bjälklag
som inte inkräktar på parkeringsytorna.
HANTERING OCH SKYDD MOT VATTEN OCH FUKT
Tisdag 2 november, kl. 09.00–10.00

Jan Olof Tegnesjö
har arbetat med att hantera Vatten och Fukt i betong under 25 års tid i en mängd länder.
Kunskapsförmedlingen kommer att fokusera på hur det är möjligt att arbeta ”med” fukten i betongen, samtidigt som man skyddar mot kommande vatten och fuktinträngning, så att det inte blir någon armeringskorrosion.


10-ÅRS ARBETE GÄLLANDE SKYDDSBELÄGGNING PÅ P-DÄCK
TISDAG 9 november, kl. 09.00–10.00


Ylva Edwards
och Håkan Forsberg har båda arbetat i över 30 års tid som oberoende sakkunniga med inspektion och
tillståndsbedömning av bland annat golv och körbanor.
De har varit ansvariga för en rad SBUF-utvecklingsprojekt med fokus på skyddsbeläggning i parkeringshus. Projekten har pågått under 10 års tid. Provläggning av totalt 22 olika beläggningssystem har genomförts och följts upp i parkeringshus
på tre olika ställen i landet. Laboratorieprovning av slitstyrka mot dubbdäck har också ingått. Resultaten visar vilka teknologier som är mest lämpliga att använda under olika omständigheter.


HÄRDPLASTER
Tisdag 16 november, kl. 09.00–10.00

Elisabet Norderup Michelson
har arbetat med att utveckla och framställa kvalitativa härdplaster i över 20 års tid.
Distansutbildningen fokuserar på de olika härdplasterna akryl, epoxi, polyuretan och polyureans lämpliga och olämpliga
användningsområden i parkeringshus.


BRANDSKYDD
Tisdag 23 november, kl. 09.00–10.00

Erik Wahlström har arbetat med att brandskydda betong, metall och trä under 20 års tid.
Brinner det i en bil kan det fort bli kritiskt, och med elbilar är värmeutvecklingen betydligt större än för bensin- och
dieselbilar. Genomgång av olika brandskydd och de lämpliga och olämpliga användningsområden för de olika brandskydden.

DISTANSUTBILDNINGAR: SKADOR I PARKERINGSHUS – ORSAK – ÅTGÄRD.


Kunskapsförmedlarna
för utbildningarna ovan är medlemmar i Ytskyddsakademien och de flesta har över 25 års erfarenhet gällande inspektion, tillståndsbedömning, appliceringsanalys, åtgärdsplan, renovering, ytskydd samt förstärkning av konstruktioner i betong och då bland annat mycket i parkeringshus.
Ytterligare information, agenda och intresseanmälan till utbildningarna finns på Ytskyddsakademiens webbsida!

Kunskapsgaranti.
Ytskyddsakademien garanterar att alla deltagare på dessa distansutbildningar kommer att erhålla kunskap om teknologier och arbetssätt som innebär ökad livslängd på betongkonstruktionerna. Den som inte är nöjd med kunskapsförmedlingen skickar ett mail till Tommy Thörn inom 15 minuter efter utbildningens slut så debiteras ingen kostnad.
Ytskyddsakademien
Anordnare av dessa distansutbildningar är Ytskyddsakademien, läs mer på deras webbsida ytskyddsakademien.se.
Kontaktpersoner är Tommy Thörn, 0706-57 57 88, tommy.thorn@ysa.emailoch Anders Karlsson, 0733-88 87 39, anders.karlsson@ysa.email
—–

Ladda hem Kunskapslyftet informationsfolder om utbildningarna inom
Skador i parkeringshus – Orsak och åtgärd
, genom att klicka på bilden nedan: 
Kunskapslyftet informationsfolder om utbildningar inom Skador i parkeringshus

 

Renovering av garage och parkeringshus

När det är dags att renovera parkeringshuset eller garaget hjälper vi på Allblästring gärna till. Vi skapar nytt liv i ert p-hus genom bland annat blästring, betongreparationer och målning. Behöver ni göra större renoveringar som kräver bilning kan vi även utföra detta till er.

Med vattenbilning får ni effektivt bort skadad betong och en bra yta att välja efterbehandling till. Vi har stor erfarenhet av att välja tätskikt för garage och parkeringshus och även ytskydd och färger. Ett uppdaterat parkeringshus höjer både värdet och livslängden på byggnaden. Läs mer här!

Vill du veta mer? Kontakta oss på Allblästring idag!

 

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss