Anläggningsarbeten på gång- och cykelbro

Flera anläggningsarbeten har pågått under sommaren och hösten. Vi ställde några frågor till platschef Thomas Lindholm om renovering av en cykel- och gångbro till Lidingö Stad. Han berättar att där utförts både tätskiktsbyten, vattenbildning, blästring och betongreparationer.

Tunnelprojekt där tätskiktet behöver bytas, betongen repareras och betongytorna blästras.

Ett team från vårt affärsområde Anläggning arbetar just nu med flera olika projekt runt om i Sverige. Här berättar vi mer om ett av dem så du har möjlighet att läsa mer om det intressanta anläggningsarbetet.

 

Anläggningsprojekt: Renovering av gång- och cykelbro

Allblästring har sedan i somras renoverat en gång- och cykelbro över Södra Kungsvägen, mellan Sturevägen och Siggebo. I anläggningsarbetet är det tätskiktet som behöver bytas, betongen repareras och dessutom måste betongytorna blästras. I det här och i två andra tunnelprojekt är vi huvudentreprenör till vår beställare Lidingö stad.

Vi ställde några frågor till Thomas Lindholm som är ansvarig platschef och teknisk specialist hos oss på Allblästring. Här nedan berättar han mer om arbetet med gång- och cykelbron på Lidingö.

 

Vilka anläggningsarbeten har ni utfört på gång- och cykelbron på Lidingö?

– Vi byter tätskikt på bron, betongreparationer både uppe och på undersidan. Fyra lite större skador på undersidan har vattenbilats och två på kantbalken. Dessutom har vi bytt ut två stycken gummilager och blästrat och målat fyra andra brolager.

Hela räcket har demonterats och skickats på omgalvanisering samt att alla stolpar även är blästrade i nedre delen och därefter målade med Zinga. Alla grundavlopp på bron har också byggts om och vi har tvättat och impregnerat hela bron förutom på undersidan.

 

Varför behövde dessa arbeten göras just nu?

– Arbetena utförs nu på grund av ålder, då bron är byggd cirka 1970–71.

 

När startade detta projekt och när är det planerat att vara färdigställt?

– Arbetet startade i början på juli och ska vara klart i början på november.

 

Vad har ni kvar att göra för arbete?

– Just nu pågår arbeten med grundavloppen och tätskiktsarbeten. Framöver kommer båda bronsfogar att bytas ut och om ett par veckor så blir det asfaltering och montage av nya brofogar.

 

Vilka har varit och är nu på plats och jobbar?

Våra egna killar från Allblästring har varit på gång- och cykelbron i olika omgångar. Vi har även flera underentreprenörer som Ledera Riv, GW Asfalt, Puls Entreprenad, Peab Asfalt, Brolänk samt Cramo Ställning som hjälpt oss i det stora arbetet.

 

Vi tackar Thomas för att vi fick ställa våra frågor om det intressanta projektet!

 

Se foton från gång- och cykelbron nedan:

Blästring av betongen

Utöver det stora anläggningsarbetet i projektet med renoveringen av gång- och cykelbron behövde även betongytorna blästras. För Lidingö Stad som anlitar oss på Allblästring för anläggningstjänsterna är det en fördel att vi även erbjuder blästring inom det egna företaget. Det gör att arbetet utförs direkt av oss som huvudentreprenör, vilket gör blästringen både snabb och smidig.

 

Om pågående anläggningsarbeten på gång- och cykelbron 

Lidingö Stad meddelar på sin webbsida att Allblästring renoverar en gång- och cykelbro över Södra Kungsvägen, mellan Sturevägen och Siggebo. Tätskiktet måste bytas och betongen repareras.

Arbetet var tänkt att starta runt den 21 juni och skulle vara klart i början av oktober, dock berättade platschef Thomas Lindholm för oss att projektet startades upp senare så det beräknas istället färdigställas i början av november 2021. 

Gång- och cykelbron över Södra Kungsvägen är avstängd under hela renoveringsperioden. Lidingö Stad hänvisar gående och cyklister till alternativa vägar. Mer om anläggningsprojektet på gång- och cykelbron och flera pågående arbeten finns på Lidingö Stads webbsida!

 

Har du frågor om våra anläggningsarbeten på gång- och cykelbron?
Välkommen att kontakta Thomas!

Thomas Lindholm, Platschef/Teknisk Specialist
Thomas Lindholm
Platschef/Teknisk specialist
E-post thomas.lindholm@allblastring.se
Tel 08-771 73 44
Mobil 070-771 22 13

 

 

Om Lidingö Stad

Lidingö har stora grönområden och många platser att må bra på. Här bor cirka 48 000 invånare. Ön har ett rikt kultur- och föreningsliv, flera naturreservat, konfererens- och spaanläggningar i natursköna områden. Kommunen har vänorter i Finland, Lettland och Kalifornien.

Visionen för Lidingö stad

Lidingö är den unika och trygga skärgårdsstaden som utvecklas varsamt och i takt med Lidingöbornas behov. Ett tydligt fokus på kärnverksamheterna ger hög kvalitet i servicen och en låg skatt för de boende i kommunen. Lidingö stad ger goda förutsättningar för lokala företag, ett aktivt civilsamhälle och livskraftigt föreningsliv.

Trafik och infrastruktur

När det gäller trafik och infrastruktur är Lidingö en dynamisk ö som hela tiden utvecklas. Här pågår ständigt projekt för att det ska bli en bättre plats att bo på. Du har möjlighet att läsa mer om alla pågående arbeten i Lidingö Stad, så som arbeten med vägar, parker eller byggnader här!

>> Ännu mer info om Lidingö finns på Wikipedia!

 

Vill du veta mer om våra tjänster inom Allblästrings affärsområde Anläggning?
Hör av dig med dina frågor till Niaz!

Niaz Mirza, Arbetschef

Niaz Mirza
Arbetschef

E-post niaz.mirza@allblastring.se
Tel 08-771 73 44
Mobil 070-771 22 00

 

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss