Allblästring presenterar nytt affärsområde

Anläggningsarbeten i gång- och cykeltunnlar på Lidingö - Allblästring

 

PRESSRELEASE OM ALLBLÄSTRING.

Dagens industri
PUBLICERADES PÅ DAGENS INDUSTRIS WEBBSIDA DEN 3 NOVEMBER 2021. https://www.di.se/pressreleaser/2021/11/03/allblastring-ab-allblastring-ab-presenterar-nytt-affarsomrade/

 

Företaget Allblästring etablerades redan 1943 och ägs och drivs numera i andra respektive tredje generation, av Mats Tilder och Peter Tilder. Efter att genom åren ha byggt en stabil kundbas med tjänster inom blästring och rostskyddsmålning satsar man nu stort på företagets framtid, med nytt affärsområde: anläggning, med fokus på renovering av konstbyggnad, brounderhåll, parkeringsgarage och betongreparationer. Dessutom har man arbetat fram en verksamhetsplan med nya tydliga mål.

Trots den rådande pandemin har företaget hållit stadig kurs framåt och fortsatt växa, bland annat förvärvade man rostskyddsmålningsföretaget Britab AB till verksamheten 2020.

Allblästrings kunder har varit såväl små som stora företag samt privatpersoner. På anläggningssidan har man i stor utsträckning arbetat mot starka beställare såsom kommuner och myndigheter, vilket man i den nya verksamheten lägger extra tonvikt vid.

Uppriven asssfalt

Fokus på tillväxt

I nuläget är Allblästring inne i en snabb tillväxtfas där ett nytt verksamhetssystem tagits fram, med en ny affärsplan för affärsområde ”anläggning” och affärsområde ”ytskydd genom blästring och rostskyddsmålning”. Flera tunga rekryteringar har gjorts.

Affärsplanen innefattar alla väsentliga delar från mål- och kundgrupp till organisation och ekonomiska system och mynnar ut i det verksamhetssystem man nu arbetar efter för att nå uppsatta mål inom det nya affärsområdet: ekonomiska och kvalitativa mål samt att fortsätta stärka kompetensen i form av fler rekryteringar.

Uppföljningen efter åtta månader visar på redan goda resultat. I nuläget räknar man bland annat på ramavtal med kommuner, där ett avtal med Huddinge kommun redan är klart.

Sedan tidigare finns ramavtal med bland andra Stockholm stad, Trafikverket och Stockholms hamnar.

 

Allblästring har en stabil organisation med hög kompetens och mycket lång erfarenhet av blästring.

Allblästring: Organisation med lång erfarenhet

Allblästring har en stabil organisation med hög kompetens och mycket lång erfarenhet.

I verksamheten finns egna tekniska specialister inom såväl anläggning och betong som ytskydd genom blästring och rostskyddsmålning.

Företagets fokus är att hålla jämn takt framåt och växa stadigt på anläggningssidan. Målet är att knyta fler medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet till sig, samt fler starka beställare såsom kommuner och myndigheter.

En del av Allblästrings framgång ligger i dess gedigna kompetens och erfarenhet tillsammans med väl genomtänkta utbildningar och certifieringar.

”Vi tillhandahåller inte enbart tjänsten utan har egna kompetenta medarbetare som kan utföra arbetet”, säger Allblästrings vd, Peter Tilder.

 

Orange grävskopa i arbete på p-däcket

Från underentreprenör till huvudentreprenör

Allblästring har nu snabbt tagit klivet från underentreprenör till huvudentreprenör. På betong och anläggningssidan verkar man idag till största delen som huvudentreprenör men samarbetar även med andra entreprenörer.

De enskilda uppdragen på anläggnings- och blästringssidan samt rostskyddsmålning sammanfaller ofta i exempelvis underhåll av betongkonstruktioner och konstbyggnad.

”Att vi i företaget har maskiner och utrustningar samt kompetens inom flera verksamhetsgrenar gör att vi kan erbjuda helhetslösningar för våra uppdragsgivare”, säger Allblästrings arbetschef, Niaz Mirza, som tillträdde förra året.

 

Allblästring värnar om en bra arbetsmiljö

Miljö och trivsel går hand i hand

Kollektivavtal, justa arbetsvillkor och fokus på miljö och trivsel på arbetsplatsen är en självklarhet hos Allblästring, men så är även att verka för en hållbar miljö i stort.

Med miljövänliga maskiner såsom exempelvis en blästringsmaskin som arbetar med återanvändbara stålkulor istället för sand, förbättras arbetsmiljön hos operatören samtidigt som de yttre miljömässiga avtrycken minskar.

Allblästring lägger vikt vid att investera i miljövänliga maskiner och arbetsmetoder för att aktivt verka för en miljömässigt hållbar produktion.

 

Kontaktinformation:

Peter Tilder, VD

Peter Tilder
VD
08-771 73 44
info@allblastring.se

Fakta Allblästring

  • Allblästring – Familjeföretag etablerat 1943. Drivs nu av Mats Tilder och Peter Tilder.
  • Verksamhetsområde – Anläggning/betongreparationer samt ytskydd genom blästring och rostskyddsmålning.
  • Målgrupp – Främst kommuner och myndigheter.
  • Nyhet – Allblästring har under 2021 implementerat en ny verksamhetsplan med målet att i högre grad verka som huvudentreprenör och nå starka beställare samt knyta fler tekniska specialister till sig.
  • Certifieringar: ISO 9001 – inom kvalitet, ISO 14001 – inom miljö, ISO 45001 – inom arbetsmiljö.

 

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss