ISO-certifiering är en trygghet både för oss och våra kunder

Certifierad ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001. Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Allblästrings ISO-Certifiering gör att du kan känna dig trygg i att du har anlitat ett mycket seriöst företag! Ordning och reda är viktigt för oss därför är vi sedan flera år tillbaka certifierade inom tre områden: Ledningssystem för arbetsmiljö, kvalitet och miljö. Detta fortsätter vi med och här om dagen hade vi en så kallad certifieringsrevision för dessa ISO-certifieringar.

När vi i uppstarten år 2001 påbörjade arbetet för att kunna bli certifierade anlitade vi företaget DMk miljö- kvalitetskonsult AB för att hjälpa oss med införandet av våra två första ledningssystem för kvalitet och miljö.

DMk har nu varit med oss från allra första början och för att undersöka så att vi håller den höga kvalitén på våra system och arbetsprocesser inom de områden där vi är certifierade måste  certifieringsrevisioner göras kontinuerligt. Vid varje revision medverkar och deltar då även deras certifieringskonsult.

Här om dagen var det dags igen för certifieringsrevision och tillsammans med DMk:s certifieringskonsult gick vi på Allblästring igenom alla våra arbetsprocesser och olika ledningssystem för både arbetsmiljö, kvalitet och miljö.

Det man kan se efter denna revision är att vi inte bara behåller dessa certifieringar år efter år, utan sedan den första certifieringen hela tiden utvecklar våra arbetssystem och processer till det bättre inför framtiden för Allblästring. Detta gör oss mycket stolta då allt vårt hårda arbete generar stor trygghet till både våra medarbetare och kunder!

Om Allblästrings ISO-Certifiering inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö

Allblästring är sedan 2002 miljöcertifierade enligt ISO 14001. 2006 certifierades vi även inom kvalitet, ISO 9001. För att uppfylla de ställda miljö- och kvalitetskrav som finns för att behålla certifieringen för dessa standarder utbildas vår personal kontinuerligt inom dem. Dessutom är våra medarbetares arbetsmiljö viktig för oss, därför arbetade vi hårt för några år sedan med att även certifiera Allblästring inom ISO 45001 – Ledningssystem för arbetsmiljö.

 

Om ISO 45001 – Ledningssystem för arbetsmiljö

Alla har rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö. Den internationella standarden ISO 45001 är ett verktyg för organisationer att arbeta systematiskt med att stärka den fysiska och sociala hälsan på arbetsplatsen. Genom att certifiera sig mot standarden visar organisationer att de arbetar systematiskt med arbetsmiljö. Läs mer om ISO 45001 – Ledningssystem för arbetsmiljö på Svenska Institutet för Standarders (SIS) webbplats här!

 

Om ISO 9001 – Ledningssystem för kvalitet

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för verksamhetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur du svarar i telefon till hur du undviker driftsstörningar. Ett kvalitetsledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov. Läs mer om ISO 9001 – Ledningssystem för kvalitet på Svenska Institutet för Standarders (SIS) webbplats här!

 

Om ISO 14001 – Ledningssystem för miljö

Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 ger ett strukturerat och systematiskt arbetssätt för alla typer av organisationer att minska sin miljöpåverkan men ger också ett stöd för verksamhetsutveckling. Läs mer om ISO 14001 – Ledningssystem för miljö på Svenska Institutet för Standarders (SIS) webbplats här!

 

Om DMk miljö- kvalitetskonsult AB

DMk miljö- kvalitetskonsult AB kallas DMk och är ett företag med hög servicenivå, stort engagemang som alltid har kunden i fokus. De har mer än 20 års erfarenhet av införande och drift av ledningssystem. Utbildning inom miljögrunder, integrerade ledningssystem, miljölagar samt utbildade internrevisorer inom miljö ISO 14001, kvalitet 9001 och arbetsmiljö 45001.

DMk har kompetens från införande av ledningssystem, deltagande vid certifieringsrevisioner av mer än 100 företag. Även kompetens inom, riskbedömning, miljö, arbetsmiljö, kemikalier. Identifiera och hjälpa till att dokumentera lagkrav inom miljö, arbetsmiljö. Läs mer om DMk här!

 

 

Vill du veta mer om Allblästrings ISO-Certifiering och hur vi arbetar inom arbetsmiljö, kvalitet och miljö?

Varmt välkommen att kontakta Peter Tilder hos oss, som är ansvarig för Allblästrings viktiga ISO-Certifieringar.

Peter Tilder
Peter Tilder, vd
08-771 73 44
info@allblastring.se

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss