Underhåll av broar är viktigt – Se filmen!

Brounderhåll – Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) har i samarbete med Trafikverket tagit fram en film om underhåll av broar på enskilda vägar.

REV Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) skriver på sin webbsida där de hänvisar till denna film om brounderhåll:


Underhåll och reparationer av broar kan bli kostsamt om det inte utförs löpande. Med relativt små insatser kan en vägförening själv förebygga så att skador inte uppstår och att livslängden på bron ökar avsevärt. Det är också viktigt att broar besiktigas regelbundet av behöriga och kunniga personer, även de svåråtkomliga delarna av bron ska besiktigas.

Brounderhåll – Bra tips och råd – Se filmen

I filmen får du bra tips, råd och information som även är användbara på andra konstruktioner av betong och stål. En kort men mycket informativ film om underhåll av små broar. Till REV:s webbsida med filmen om brounderhåll! Eller kolla in filmen direkt på REV:s Youtubesida, här!

 

 

 

Har du frågor om brounderhåll tillsammans med oss på Allblästring?

Här på Allblästring finns även kompetens för denna typ av underhåll av såväl smått som stort med tjänster så som blästring, rostskyddsmålning, smide och underhåll av betongkonstruktioner. Varmt välkommen att höra av dig till Niaz som är Arbetschef hos oss.

Niaz Mirza, Arbetschef
Niaz Mirza
Arbetschef

E-post niaz.mirza@allblastring.se
Mobil 070-771 22 00
Allblästring kontor 08-771 73 44

 

 

Om REV

Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) är en opolitisk organisation för de enskilda väghållarna i Sverige. Idag är de drygt 12.900 medlemsföreningar i REV.

Alla vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar som har ett väghållaransvar kan bli medlemmar hos oss. Föreningen behöver inte vara lantmäteriförrättad utan kan vara helt ideell.

Förbundet har till uppgift att:

  • Förenkla engagerade enskilda väghållares vardag och tillvarata deras intressen
  • Bistå dem som arbetar med den enskilda väghållningen i Sverige
  • Representera de enskilda väghållarna gentemot politiker, myndigheter och organisationer

Läs mer om Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) här!

 

 

Om Trafikverket

Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar.

Trafikverkets uppdrag innebär i praktiken att de ska se till transportsystemet fungerar, vilket är en förutsättning för att samhället ska fungera. Trafikverket skapar förutsättningar för att alla transporter och resor sker på bästa och säkraste sätt, oavsett var man bor. Dessutom med hänsyn till miljö och hälsa.

Det sammanfattas i deras vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Läs mer om Trafikverket på deras webbsida, här!

 

 

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss