Grattis till vår FROSIO-certifierade inspektör

FOTO Ytskyddsakademien.

Grattis till Peter Tilder hos oss som nu examinerats och blivit FROSIO-certifierad inspektör. Dessutom säger vi toppenbra jobbat till Sten-Åke Sjölund som genomgick den utvecklande och nyttiga utbildningen strax innan årsskiftet. Även han kommer examinera sig framöver.

 

I slutet av november startade och i början av december 2021 avslutade två av Allblästrings medarbetare en utbildning inom Frosio och inspektion av ytskydd. Kollegorna som genomgick den tillsammans var vår arbetsledare för rostskydd, Sten-Åke Sjölund som av oss kallas Stenis och vår vd, Peter Tilder.

Utbildningen anordnades av Ytskyddsakademien i samarbete med KIWA och hölls i Göteborg. Frosio är de som genomför själva examineringen och därefter certifierar inspektörerna.

Stenis kommer ta sin examen framöver vid ett senare tillfälle, Peter har redan examinerats och blivit certifierad som Frosioinspektör. Han har nu tilldelats den fina titeln ”FROSIO Certified Surface Treatment INSPECTOR LEVEL 3”.

Vilken roll har egentligen en FROSIO-certifierad inspektör?

FROSIO inspektörer är snart en nödvändig tillgång före, under och efter rostskyddsmålning. När du anlitar vår FROSIO-certifierade inspektör finns möjlighet att kontrollbesikta ytbehandlingen och korrosionsskyddet efter att exempelvis blästringen och rostskyddsmålningen är utförd.

Läs Frosios rollbeskrivning för inspektörer i pdf-filen ”ROLE OF THE FROSIO INSPECTOR” här! 

 

Flitens lampa lyser under utbildningsveckorna. FOTO Ytskyddsakademien.

 

Examinering inför Frosio-certifiering. FOTO Ytskyddsakademien.

Målet: ett hållbart ytskikt

För att underhållet ska bli mindre kostsamt och att byggnadskonstruktionen eller objektet får en så lång livslängd som möjligt är det relevant att välja rätt korrosionsskydd. Därför är det bra att göra en slutkontroll när arbetet är klart för att undersöka att ytskyddet uppfyller kraven som finns. Då anlitas en FROSIO-certifierad inspektör till projektet som hjälper till att kontrollera och dokumentera arbetet som utförts.

Det den certifierade kontrollanten som är utbildad enligt Frosio gör är att bland annat mäta tjockleken på färgen. Det sker efter arbetet med blästringen och rostskyddsmålningen som en avslutande besiktning.

Idag har Vattenfall och Trafikverket i sina nya standarder eller regelverk till exempel att Frosio eller Nace inspektörer skall vara kontrollanter före, under och efter rostskyddsappliceringar. Läs ett exempel här!

 

Sten-Åke Sjölund

Sten-Åke Sjölund har utbildat sig inom Frosioinspektion.

 

 

Om Ytbehandling

Ytbehandling är arbete som är direkt kopplat till förbehandling av metalliska ytor, applicering av färg och andra beläggningar för att förhindra korrosion och inspektion av sådant arbete.

 

 

Om Frosio

Frosio är ett ledande certifieringsorgan för ytbehandlings- och isoleringsinspektörer. Det är en medlemsorganisation som bildades 1986 av branschen för att möta ett växande behov av kvalificerad och certifierad personal på alla nivåer inom ledning, produktion och inspektion av arbete inom korrosionsskydd och ytbehandling. Läs mer om Frosio, här!

 

 

Har du frågor om Allblästrings tjänster inom Frosio?

Varmt välkommen att höra av dig till Peter Tilder – certifierad Frosioinspektör, enligt nedan.

Peter Tilder, vd
Peter Tilder
FROSIO Certified Surface Treatment INSPECTOR LEVEL 3

+46 (0)8 771 73 44
+46 (0)708 771 734
info@allblastring.se

 

 

#frosio

#ytskyddsakademien

#allblästring

#petertilder

#frosioutbildad

#frosioinspektör

#certifieradinspektör

#ytskyddsinspektör

#ytskiktsinspektör

#rostskyddsinspektör

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss