FROSIO Inspektörer Rostskydd – Därför är de så viktiga!

FOTO från YtskyddsAkademiens informationsfolder.

 

Skadat rostskydd även hos er?

 

FROSIO Inspektörer ser till att rostskyddsskador undviks.

Redan i mitten av 80-talet så insåg offshoreindustrin att de rostskyddsskador som uppstod på riggarna var väldigt kostsamma att åtgärda ute på Nordsjön. Många av dessa rostskyddsskador berodde på okunskap i projektering och konstruktionsfasen samt dåligt utförda appliceringar av rostskyddet. Därför bildades organisationen Frosio 1986 för att kvalitativa kontroller skall utföras före, under och efter applicering av rostskyddet.

FOTO från YtskyddsAkademiens informationsfolder.

 

Det visade sig inom bara några år att kontroller genomförda av FROSIO Inspektörer Rostskydd bevisligen ökade livslängden på rostskyddet och därmed minskade underhållskostnaden av ytskyddet med så stora belopp att en ny Norsok standard M-501 infördes så att alla som arbetar med offshoreprojekt måste använda FROSIO Inspektörer Rostskydd. Effekten av FROSIO Inspektörer Rostskydd har gjort att det nu finns över 10 000 certifierade personer runt om i världen.

 

FOTO från YtskyddsAkademiens informationsfolder.

 

Även i Sverige har beställare under många år uppmärksammat rostskyddsskador vilka inte borde ske. Detta har inneburit att bl.a Vattenfalls nya standard 2021 innehåller ett krav på att certifierade FROSIO- eller NACE Inspektörer måste användas före, under och efter applicering av rostskyddet och dessa nya standard är:

• Vattenfalls Målningsanvisning

• SIS-TS 44:2017 Korrosionsskydd genom målning av stålkonstruktioner

 

I båda standard är kvalifikationskraven bl.a att FROSIO- eller NACE Inspektörer Rostskydd nivå II eller III skall användas vid:

• Arbetsledning och övervakning av rostskyddsbehandlingen enligt SS-EN ISO 12944 och SS-EN 1090-2 inklusive förbehandling enligt SS-EN ISO 8501

 

Detta visar hur viktigt det är att använda certifierade FROSIO Inspektörer Rostskydd även i Sverige och fler beställare, tillverkare av stålkonstruktioner, konsulter och entreprenörer kommer garanterat att inse hur viktigt det är att anlita FROSIO Inspektörer för att säkerställa bästa möjliga applicering av rostskyddet.

 


FOTO från YtskyddsAkademiens informationsfolder.

 

Varför är certifierade FROSIO Inspektörer så viktigt?

 

Roger Karlsson, Sweco var den förste FROSIO Inspektören Rostskydd i Sverige och har varit med och arbetat fram Rostskyddsstandarder för bl.a Sjöfartsverket, Trafikverket och Vattenfall sedan 1980-talet.

“Många stålkonstruktioner tillverkas utomlands och där uppstår tyvärr en hel del felaktiga rostskyddsarbeten och många gånger beroende på okunskap och/eller slarv. Därför är det så viktigt att använda FROSIO Inspektörer före, under och efter arbetet med rostskyddet.”

 

Krister Henningsson, Södra Cell Värö har ansvaret för underhållet av bygg och fastigheter och har arbetat med rostskydd i över 30 år.

”Vid projektering har det visat sig att det många gånger är nödvändigt att Frosio Inspektörer Rostskydd samt Ytskyddskunnig person från beställaren är delaktiga i projektledning i ett tidigt stadium för att säkerställa rätt val av ytskydd.

Detta samt att Frosio Inspektörer kvalitetssäkrar tillverkningen av stålkonstruktioner före, under och efter arbetet med rostskyddet gör att underhållskostnaden av ytskydd minskar med stora belopp.”

 

Kurt Fredrikson har arbetat i ledande befattning inom färgindustrin i 44 år och han har deltagit i både det Svenska  såväl som det Europeiska arbetet gällande standardisering inom rostskyddsområdet.

“Det måste bli självklart hos såväl stålbyggare, konsulter, entreprenörer och färgfabrikanter att rostskyddet av bärande stålkonstruktioner måste utföras på bästa sätt och här kommer FROSIO Inspektörerna Rostskydd att vara viktiga så att kvalitativa kontroller utförs.”

 

Hans P tursson är Trafikverkets specialist på underhåll av stålbroar och han är medlem i SIS-TK 146/AG 62 – Korrosion/Förbehandling och rostskyddsmålning. Det är den arbetsgrupp inom SIS som arbetar med rostskyddstandarder som t.ex. SS-EN ISO 12944. Arbetsgruppen har bl.a tagit fram SIS-TS44.

”Trafikverket arbetar enligt SIS-TS 44:2017 vilket innebär att FROSIO eller NACE Inspektörer används före, under och efter arbetet med rostskyddet. Detta för att säkerställa att kvalitativa kontroller utförs.”

 

Mikael Nielsen, Vattenfall Vattenkraft har arbetat i underhåll inom tillverkningsindustrin, kemiindustrin , elindustrin i 41 år på olika befattningar.

”För oss är det viktigt att ta med FROSIO Inspektörer i ett tidigt stadium dvs redan när man tar fram underlag mm, och under hela projektet, för att höja kvalitén och undvika  förödande fel och brister. Detta ger oss hög kvalité och lång livslängd.”

 

 


Certifierade FROSIO Inspektörer Rostskydd Level III

1. Ahnelövs industrimålning
Tony Ahnelöv
tony@ahnelovsindustrimalning.se


2. Industrilackering

Tord Nilsson
tord@industrilackering.com
Stefan Libäck
stefan@industrilackering.com


3. AFRY
Charlotte Persson
charlotte.persson@afry.com


3. Alucrom
Christian Arvidsson
christian.arvidsson@alucrom.se


3. Scandinavisk industri & marine service
Andreas Nordqvist
scandinavisk.in@telia.com


4. Splatt Rope Access
Tony Splatt
ynotsplatt@yahoo.se


4. Teknos

Claes Nord
claes.nord@teknos.com


5. Alucrom
Mikael Tisell
mikael.tisell@alucrom.se


5. Lejon Entreprenad AB
Niklas Orava
Toni Orava
Henrik Orava
Ari Moilanen
niklas@lejonentreprenad.se


5. KJ Färg & Konsult AB

Kenneth Jönsson
Kenneth@kjfargkonsult.se


6. Måleri: 1

Joakim Ruckman
joakim.ruckman@icloud.com

 

7. Alucrom
Eddie Olsson
eddie.olsson@alucrom.se

 

8. Pimab Industri & Måleritjänst
Jimmy Palander
jimmy@pimab.se

 

9. SWECO
Roger Karlsson
roger.karlsson@sweco.se

 

10. Teknos
Roger Carlsson
roger.carlsson@teknos.com

 

11. Emmels Lackering
Jonas Andersson
jonas@emmel.se

 

12. Wingafield
Magnus Arvidsson
magnus.arvidsson@wingafield.se

 

13. Färgin / Hinkebo
Ulf Lundgren
ulf@hinkebo.se

 

13. Krisinehamnslacken
Andreas Pettersson
andreas@kristinehamnslacken.se

 

14. Teknos
Jan Nordmark
jan.nordmark@teknos.com


14. MPA Måleriproduktion
Jörgen Arvidsson
jorgen.arvidsson@maleriproduktion.se

 

15. Allblästring
Peter Tilder
peter.tilder@allblastring.se

 

15. Alucrom
Michal Wojewodzki
michal.wojewodzki@alucrom.se
Vigen Zohrabian
vigen.zohrabian@alucrom.se

 

16. FSP Sweden
Jacob Ramberg
jacob.ramberg@fspcorp.com

 

17. Teknos
Björn Ödman
bjorn.odman@teknos.com

 

17. MPA Måleriproduktion
Per-Olof Björklund
per-olof.bjorklund@maleriproduktion.se
Per-Erik Eriksson
per-erik.eriksson@maleriproduktion.se

 

18. Stolt Industriservice
Alexander Stolt
alexander@stoltindustri.se

 


Vill du veta mer om varför FROSIO Inspektörer Rostskydd är så viktiga! Kontakta Ytskyddsakademien för mer information:

YSA | Ytskyddsakademien
Tommy Thörn

0706-57 57 88
tommy.thorn@ysa.email

Kurt Fredrikson
0706 37 57 01
kurt.fredrikson@gmail.com

www.ytskyddsakademien.se


Texten i ovan blogginlägg: ”FROSIO-Inspektörer Rostskydd – Därför är de så viktiga!” kommer från Ytskyddsakademiens informationsfolder och är skrivet av dem. Ytskyddsakademien förmedlar kunskap och rådgivning inom ytskydd.

Ladda ner Ytskyddsakademiens folder om Frosio Inspektörer Rostskydd i pdf-filformat här!


 

Vill du också certifiera dig inom Frosio?

För dig som är intresserad går en ny Frosiokurs den 21 november–2 december 2022. All information om den finns på www.ytskyddsakademien.se

Om Frosio

Frosio är ett ledande certifieringsorgan för ytbehandlings- och isoleringsinspektörer. Det är en medlemsorganisation som bildades 1986 av branschen för att möta ett växande behov av kvalificerad och certifierad personal på alla nivåer inom ledning, produktion och inspektion av arbete inom korrosionsskydd och ytbehandling. Läs mer om Frosio, här!


 

Har du frågor om Allblästrings rostskyddsbehandlingar och vår inspektionstjänst inom Frosio?

Varmt välkommen att höra av dig till Peter Tilder – certifierad Frosioinspektör, enligt nedan.

Peter Tilder, vd
Peter Tilder
FROSIO Certified Surface Treatment INSPECTOR LEVEL 3

+46 (0)8 771 73 44
+46 (0)708 771 734
peter.tilder@allblastring.se

 

#frosio
#ytskyddsakademien
#allblästring
#petertilder
#frosioutbildad
#frosioinspektör
#certifieradinspektör
#ytskyddsinspektör
#ytskiktsinspektör
#rostskyddsinspektör

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss