Vattentorn renoveras av Allblästring

”Det är en härlig utsikt från taket” säger Vujadin ”Jadde” Blagojevic som är platschef vid Hersby vattentorn på Lidingö som just nu renoveras av oss. I Allblästrings projekt med tornet ska det bland mycket annat utföras betongreparationer och rörbyten invändigt samt bytas tätskikt på taket.

 

I februari 2022 var det dags att påbörja renoveringen av Hersby vattentorn på Lidingö och arbetet beräknas vara klart till hösten 2022. Tillsammans med våra underleverantörer reparerar vi på Allblästring tornet. Det ska bland annat bytas ut massor med rör och monteras PE-liner inne i reservoaren samt så utför en av våra underentreprenör (UE) även borrning av hål igenom golvet, c/a 80 cm. Dessutom skall det bytas tätskikt på taket.

Allblästring gör alla betongreparationer samt mycket annat runt omkring. Bland annat har vi slipat alla väggar inne i reservoaren och ska byta ut några luckor. Vi ska även sätta golvbrunnar på taket för att leda takvattnet igenom de nyinstallerade rören inne i tornet ner till backen. Därefter schaktas vattnet ut igenom väggen och leds sedan vidare till den anslutna dagvattenbrunnen.


Lidingö stad är vår beställare av jobbet och 
Vujadin ”Jadde” Blagojevic hos oss på Allblästring är arbetsledare för projektet.

Vi hoppas framöver få utföra blästringen och målningen av hela vattentornet när det även är för att renoveras utvändigt.

     

FOTO Vujadin ”Jadde” Blagojevic.

 

Fakta om Hersby vattentorn och renoveringen från Lidingö Stad

Hersby vattentorn byggdes 1949–1950 och ligger på en kulle på Vattentornsvägen, mellan Hersby och Mosstorp. Det är ett av tre vattentorn på Lidingö och de övriga ligger i Käppala och på Näset. Det har nu blivit dags att renovera tornen, ett per år under tiden 2022–2024 och Hersby vattentorn är först ut. Lidingö Stad är ägare av tornen och de meddelar på sin webbsida att arbetet med Hersby vattentorn utförs av Allblästring AB och att det ska utföras reparationer invändigt och bytas tätskikt på taket. Projektet startade i februari 2022 och beräknas vara klart till hösten.

Läs mer om arbetet med Hersby vattentorn, här!

Om Lidingö Stad

Lidingö har stora grönområden och många platser att må bra på. Här bor cirka 48 000 invånare. Ön har ett rikt kultur- och föreningsliv, flera naturreservat, konfererens- och spaanläggningar i natursköna områden. Kommunen har vänorter i Finland, Lettland och Kalifornien.

Visionen för Lidingö stad

Lidingö är den unika och trygga skärgårdsstaden som utvecklas varsamt och i takt med Lidingöbornas behov. Ett tydligt fokus på kärnverksamheterna ger hög kvalitet i servicen och en låg skatt för de boende i kommunen. Lidingö stad ger goda förutsättningar för lokala företag, ett aktivt civilsamhälle och livskraftigt föreningsliv.

Trafik och infrastruktur

När det gäller trafik och infrastruktur är Lidingö en dynamisk ö som hela tiden utvecklas. Här pågår ständigt projekt för att det ska bli en bättre plats att bo på. Du har möjlighet att läsa mer om alla pågående arbeten i Lidingö Stad, så som arbeten med vägar, parker eller byggnader här!


>> Läs mer
om Lidingö Stad på deras webbsida!
>> Ännu mer info om Lidingö finns på Wikipedia!

 

 

 

Har du frågor om våra betongreparationer och renoveringen av vattentornet? Kontakta Jadde!

Vujadin ”Jadde” Blagojevic
Platschef
Mark, anläggning och betong

E-post Mejla Vujadin
Tel 08-771 73 44
Mobil 076-037 80 22

 


Hersby Vattentorn. FOTO Lidingö Stad.


Allblästrings affärsområde Anläggning stöttar vid anläggningsarbeten och betongreparationer.

Välkommen att höra av dig med dina frågor till Niaz.

Niaz Mirza, Arbetschef
Niaz Mirza
Arbetschef

E-post niaz.mirza@allblastring.se
Tel 08-771 73 44
Mobil 070-771 22 00

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss