Akut brolyft utfört

Arbete med brolyft vid Saltsjöbadsvägen juli 2022. FOTO Jorge Barroso.

Ett avancerat brolyft samt en del andra åtgärder och reparationer har utförts av bland annat oss på Allblästring under sommaren. Detta då en järnvägsbro blivit skadad efter en lastbilsolycka på Saltsjöbadsvägen utanför Stockholm i början av juli. Bron hade förflyttats snett och hamnat ur position vid påkörningsolyckan och tågtrafiken på Saltsjöbanan hade därför stängts av och reparationen var akut. Vägen under bron var även tvungen att stängas av i både riktningarna under reparationsarbetet.

 

Bron vid Saltsjöbadsvägen i höjd med Drevinge gård i Nacka kommun var skadad efter en tidigare påkörningsolycka då en lastbil hade kört in i bron vilket gjorde att järnvägsspåret var helt ur funktion. Därför blev tågtrafiken på Saltsjöbanan inställd mellan Henriksdal och Fisksätra och SL satte in ersättningstrafik med buss mellan Slussen och Fisksätra.

Efter olyckan kontaktade InfraNord oss och Allblästring anlitades för att återföra bron i sitt rätta läge. Så fort som möjligt behövdes det utföras ett brolyft samt en del reparationer så som stål- och svetsarbeten.

Bron och spåren som blev skadade och förflyttade ur sin position behövde åtgärdas akut. Vid ena landfästet hade bron lyfts upp och hamnat snett i både höjd- och sidled och Allblästring var den entreprenör som med kort varsel kunde komma ut med en lyftkran. Jorge Barroso hos oss hade rollen som projektledare för vårt arbete med bland annat brolyftet.

Arbetets upplägg samt instruktioner med hur brolyftet skulle gå till beskrevs i rapporten ”Förslag på vidare arbetsgång efter påkörning” som företaget Bro och Stålkontroll ansvarade för att ta fram innan reparationsarbetet kunde påbörjas.

 

Reparation med brolyft

Det akuta uppdraget att återföra bron i sitt rätta läge, samt att utföra de stål- och svetsarbeten som behövde göras påbörjades av Allblästring fredagen den 15 juli. Under dagen var inte bara Saltsjöbanan avstängd utan även vägen och trafiken under bron var tvungen att stängas av i båda riktningarna medan vi arbetade.

Vårt arbete på plats utfördes under en och samma dag vilket blev en lång arbetsdag. Då bland annat vi utförde förberedelser för trafikavstängningarna, tog emot de uppbokade TMA-bilarna som kom till arbetsplatsen på morgonen. Sedan kom alla de olika yrkesgrupperna som skulle arbeta till bron med sina servicebilar och liftar.

Denna broreparation var vansklig, då det vid järnvägsspår alltid finns installationer, kopplingar till signalanläggningar, signalsystem, el- och kontaktledningar. Dessa kunde antingen redan vara skadade eller gå sönder vid brolyftet, varför även elen stängdes av under reparationsarbetet.

Vi började med brolyftet för att få bron på plats i läge, men efter lyftet höll dessvärre rälsen emot, varför vi var tvungna att lossa och lyfta bron igen för att sedan kunna sänka ned den i rätt läge.

Därefter påbörjades arbetet med att reparera järnvägsspåren som var krokiga och måste sågas av. Senare fortsatte reparationsarbetet med det övriga som var skadat på bron. Smidesföretaget Metrik hjälpte oss att utföra stålarbetet som tog lite längre tid än planerat men utfördes smärtfritt och gick bra.

Järnvägsbron är nu tillbaka på rätt plats igen och både Saltsjöbanan och vägen under bron är öppen för trafik som vanligt igen.

 

 

På Nacka Värmdö Postens webbsida – NVP.se har du möjlighet att läsa mer.  Där finns flera artiklar om olyckan, trafikavstängningarna och arbetet med att reparera och laga bron till funktionellt skick. 

Läs förslagsvis någon av artiklarna:

”Lastbil körde in i bro”

”Tågtrafiken avstängd veckan ut”

”Dröjer med lagning av järnvägsbro”

”Bron tillbaka på plats” 

 

 

Intresserad av att veta mer om vårt arbete med brolyftet? Välkommen att kontakta oss!

Hos oss finns kompetens för olika typer av reparationer och underhåll av såväl stort som smått med tjänster inom blästring, rostskyddsmålning, smide och underhåll av betongkonstruktioner. Jorge Barroso är den kunniga projektledaren hos oss som ansvarade för denna akuta och avancerade broreparation. Välkommen att höra av dig med dina frågor till oss!

Jorge Barroso, Projektledare Infra/Spår

Jorge Barroso

Projektledare Infra/Spår
Rostskydd, Betongreparationer, Infrastruktur, Spårarbeten

Mobil +46 (0)070 554 44 37 
Mail barroso@allblastring.se

Allblästrings Kontor +46 (0)8 771 73 44
Allblästrings mail info@allblastring.se

 

 

 

Om Nacka kommun

Nacka kommun ligger i Stockholms län och här bor drygt 100 000 invånare. Centralort är Nacka, vilken är en del av tätorten Stockholm. Kommunen är huvudsakligen belägen i de nordöstra delarna av landskapet Södermanland men också med en mindre del i sydöstra Uppland (Boo distrikt) och är delad mellan Södertörnoch Värmdö med Östersjön i norr och söder. Saltsjön, Lilla Värtan och Höggarnsfjärden i norr och Baggensfjärden i söder förbinds av Skurusundet. Nacka kommun gränsar i söder till Tyresö kommun, i väster och nordväst till Stockholms kommun, i nordväst till Lidingö kommun, i norr till Vaxholms kommun och i öster till Värmdö kommun, alla i Stockholms län.

Stor del av informationen här ovan kommer från Wikipedia, ännu mer info om Nacka kommun finns på Wikipedia! Besök även Nacka kommuns webbsida, klicka här!

 

Om Trafikverket

Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Uppdraget innebär i praktiken att de ska se till att transportsystemet fungerar, vilket är en förutsättning för att samhället ska fungera.

Trafikverket skapar förutsättningar för att alla transporter och resor sker på bästa och säkraste sätt, oavsett var man bor. Dessutom med hänsyn till miljö och hälsa. Det sammanfattas i deras vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Läs mer om Trafikverket på deras webbsida, här!

 

 

Om InfraNord

Infranord levererar järnvägstjänster inom ban-, el-, signal- och teleteknik. De bygger och underhåller järnväg med fokus på kundnytta, säkerhet och hållbarhet.  Bolaget bedriver även verksamheter inom mättjänster samt tillverkar och renoverar järnvägskomponenter. Fokus ligger på att underhålla och modernisera dagens järnvägar samt att utveckla och bygga spåret till framtiden.

Genom sin verksamhet möjliggör Infranord klimatanpassade transporter. Därmed är bolaget en del av framtidens hållbara transportlösningar. Bolagets mission är att möjliggöra säkra, punktliga och hållbara järnvägstransporter till nytta för kunder, ägare och samhälle. Infranord har ett heltäckande erbjudande och medarbetare med hög teknisk kompetens och stor kunskap om järnväg. Läs mer på Infranords webbsida, här!

 

Om Bro och Stålkontroll

Bro och Stålkontroll är specialister inom broinspektioner och stålkontroller. Företaget är grundat av broingenjörer med mångårig erfarenhet inom branschen. Grundarna vill verka i en bolagsform där de själva kan vara delaktiga i företagets framtid och utveckling. Därför är företaget till 100 % personalägt.

Bro och Stålkontroll specialiserar sig på kontroller och underhåll av olika typer av anläggningar, såsom broar, tunnlar, kajer och stålkonstruktioner. Verksamheten innefattar allt från kontroller av anläggningar under byggskedet fram till beslut om utrivning. Våra kunder består av stat, kommun, landsting och det privata näringslivet. Läs mer på Bro och Stålkontrolls webbsida, här!

 

Om Metrik Produktionsverktyg AB

Metriks affärsidé har under de senaste åren utvecklats till att omfatta både försäljning, tillverkning och montering av stålstommar från färdiga ritningar samt att tillverka både större och mindre inredningar i både offentliga och privata miljöer. Till dem kan man komma med en idé som de sedan försöker förverkliga. Metrik arbetar t ex med ritningsprogrammet autocad när de lyssnat in sina kunders önskemål. De har också skickliga samarbetspartners vad gäller trä-och glasdetaljer, som gör att de har möjlighet att sälja hela koncept. Läs mer om smidesföretaget Metrik här!

 

 

Intresserad av att veta mer om vårt arbete med brolyftet? Välkommen att kontakta oss!

Hos oss finns kompetens för olika typer av reparationer och underhåll av såväl stort som smått med tjänster inom blästring, rostskyddsmålning, smide och underhåll av betongkonstruktioner. Jorge Barroso är den kunniga projektledaren hos oss som ansvarade för denna akuta och avancerade broreparation. Välkommen att höra av dig med dina frågor till oss!

Jorge Barroso, Projektledare Infra/Spår

Jorge Barroso

Projektledare Infra/Spår
Rostskydd, Betongreparationer, Infrastruktur, Spårarbeten

Mobil +46 (0)070 554 44 37 
Mail barroso@allblastring.se

Allblästrings Kontor +46 (0)8 771 73 44
Allblästrings mail info@allblastring.se

 

 

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss