Hållbart med solceller och isolering

”Då vår verkstad är mycket energiintensiv med kompressorer, ventilationer och värme är denna investering i solcellsanläggningar en satsning på framtiden. Att bli i det närmaste självförsörjande på el ger en god påverkan på miljön.”
Mikael Thorsell, fastighetsansvarig Allblästring

 

 

Arbetet inom hållbarhet har under de senaste 20 åren varit pågående hos oss på Allblästring och nu utökas det ännu mer då vi köpt in solceller till två fastigheter. En av solcellsanläggningarna har nyss kommit på plats med panelerna färdigmonterade på hustaket och den andra ska också snart installeras i den andra fastigheten, där vi dessutom håller på att tilläggsisolera vinden. Dessa tre åtgärder gör vi för att bli än mer hållbara i våra lokaler.

 

Vi på Allblästring fortsätter hållbarhetsarbetet och har nu beställt och fått leverans av solcellsanläggningar från vår leverantör Neolar AB till våra två fastigheter i Länna industriområde, söder om Stockholm.

 

Installation av solceller på Allblästring två fastigheter

Den 29 augusti, 2022 efter att solcellerna ankommit till fastigheten kunde Neolar starta igång sitt arbete.

Installationen av solcellsanläggningen påbörjades med att montera solcellsmodulerna på hustaket på Fräsarvägen, där affärsområdet Allblästring Rostskydd har verkstaden och utför våra tjänster inom blästring och målning.

Efter att solcellerna på den fastigheten kommit upp fokuserar leverantören sen på Smärgelvägen där vi har kontor för vårt andra affärsområde Allblästring Anläggning och företagets lager. Där håller vi nu dessutom på att tilläggsisolera vinden på fastigheten med cellulosa.

 

Vi frågade Mikael Thorsell, som ansvarar för våra fastigheter, varför vi på Allblästring nu väljer att göra dessa åtgärder och han berättar,

– Då vår verkstad är mycket energiintensiv med kompressorer, ventilationer och värme är denna investering i solcellsanläggningar en satsning på framtiden.

Han fortsätter, att bli i det närmaste självförsörjande på el ger en god påverkan på miljön. Dessutom, i tider med skenande elpriser säkerställer det vår produktion i stationen vilket ger en stabilitet för oss och i slutänden en trygghet för våra kunder, avslutar Mikael.

 

Allblästring har som mål att:

  • Minska påverkan från transporter i den egna verksamheten. Det vill säga utsläpp från drift- och tjänstebilar samt andra bilar som används i tjänsten.
  • Minska energianvändningen.
  • Öka andelen egenproducerad förnybar energi.
  • All köpt energi ska vara förnybar.

 

Då vi nu köpt in och monterat de kostsamma solcellsanläggningarna samt isolerat fastigheterna gör oss på Allblästrings än mer hållbara och hjälper oss att komma närmare och klara dessa miljömål.

 

Så funkar ”Grön el från solen”

De solcellsanläggningar som vi nu har köpt in kommer ta tillvara på solenergin och omvandlar den till elektricitet som går via växelriktaren och elmätaren direkt in i huset för att förbrukas.

Dessa solceller kan till exempel förse kylskåp, spis och annan elektronik med elektricitet. Elproduktion från solceller medför dessutom inga koldioxidutsläpp och räknas därmed som en grön energikälla.

Solcellerna som nu installerats hos oss på Allblästring i de två fastigheterna beräknas att producera 200 000 kilowattimmar (kwh) per år.

 

 

Certifierad ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001. Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

ISO-certifierade inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö

Allblästring miljöcertifierades redan för 20 år sedan enligt SS-EN ISO14001:2004, det var i december 2002. Genom att aktivt jobba med ständiga miljöförbättringar vill vi vara delaktiga i och bidra till att vår omgivande miljö påverkas minimalt av vårt arbete.

Det unika med vårt erbjudande är att vi har kompetenta och flexibla medarbetare samt att allt arbete sker enligt certifierade processer (ISO9001, ISO14001 och ISO45001).

Klimatfrågan är den största utmaningen som världen har men som måste lösas. Därför behöver alla vi människor, organisationer och företag göra allt vi kan för att minska våra utsläpp så snart som möjligt. Detta mål arbetar vi hårt för att uppnå.

 

Solcellsanläggningarna ökar vår hållbarhet

Att vi på Allblästring nu installerat solcellsanläggningarna i två av fastigheterna är ytterligare en utökning av hållbarhetsarbetet som vi kontinuerligt arbetar med. I verksamheten har vi till exempel redan gjort detta nedan för att minska vår klimatpåverkan:

  • Ökat antalet hybrid- och elbilar.
  • Tilläggsisolerat våra fastigheter.
  • Installerat berg- respektive fjärrvärme i våra fastigheter.
  • Belysningen i våra fastigheter byts succesivt ut mot ledlampor, etc.

 

 

 

Har du frågor om hållbarhetsarbetet med solceller och tilläggsisolering hos Allblästring?

Varmt välkommen att kontakta Mikael Thorsell som är fastighetsansvarig hos oss, du når honom på kontaktuppgifterna nedan.


Mikael Thorsell

Mikael Thorsell
Fastighetsansvarig
Mejla Mikael

+46 (0)8 771 73 44
+46 (0)70 426 47 73

 

 

Om Neolar AB

Neolar projekterar, säljer och installerar solenergi, batterilagring och laddning hos kommersiella och privata kunder i Sverige. De är en flexibel och snabbfotad aktör med ett långsiktigt perspektiv. Kunden, tekniken och miljönyttan ligger som grund när de bygger den förnybara energin för framtiden.

Läs mer om Neolars på deras webbsida, klicka här!

 

 

Montering av solceller på fastigheten Fräsarvägen – Se Allblästrings foton från arbetet.

FOTO MIKAEL THORSELL

Isolering på vinden i fastigheten på Smärgelvägen – Se Allblästrings foton från arbetet.

FOTO MIKAEL THORSELL

 

Har du frågor om monteringen av solcellerna eller isoleringen vid fastigheterna hos Allblästring?

Varmt välkommen att kontakta Mikael Thorsell som är fastighetsansvarig hos oss, du når honom på kontaktuppgifterna nedan.


Mikael Thorsell

Mikael Thorsell
Fastighetsansvarig
Mejla Mikael

+46 (0)8 771 73 44
+46 (0)70 426 47 73

 

 


*Grön el är ett samlingsnamn för förnybar och fossilfri el från sol-, vind- och vattenkraft. Dessa tre energikällor har sitt ursprung i en gemensam flödande tillgång – solens strålning. Källa Fortum. Läs mer om grön el hos Fortum, klicka här!

 

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss