Certifierade Frosio-inspektörer säkerställer – Artikel i Ytforum

I senaste numret av tidningen Ytforum finns en intressant artikel om Frosio och certifierade inspektörer som vi vill dela med oss av. Några av oss inom Allblästrings affärsområde Rostskydd har gått Ytskyddsakademiens utbildning inom Frosio. Vi är mycket stolta över att Peter Tilder redan är certifierad Frosio-inspektör vilket innebär att du hos oss nu erbjuds tjänsten ”Frosioinspektion”. Vi tipsar dig om att läsa Ytforums två sidor långa och viktiga artikeln om Frosio här nedanför.

 


 

Certifierade Frosio-inspektörer säkerställer – Artikeltext från Ytforum

 

TEXT: YTFORUM

Rätt utförd ger rostskyddsmålning ett långvarigt korrosionsskydd för olika stålkonstruktioner. Tyvärr finns det många exempel där utfallet inte har blivit det förväntade. Dessa problem blev uppenbara på de norska oljeriggarna på Nordsjön, som började byggas på 1970-talet. För att höja kompetensen inom rostskyddsmålning bildades Frosio 1986.

Frosio är en medlemsorganisation som arbetar för att möta det ökande behovet av kvalificerad och certifierad personal inom korrosionsskydd och ytbehandling. År 2012 infördes ett liknande system för isolering. Frosio agerar opartiskt och är ackrediterade av Norsk Akkreditering. För att personer ska kunna bli Frosio-certifierade inspektörer har organisationen satt upp krav, vilka omfattar både utbildning, yrkeserfarenhet och tentamen.

Redan efter några år visade det sig att ansträngningarna givit resultat vilket gjorde att krav infördes på att alla som arbetar med rostskyddsmålning på offshoreprojekt måste använda Frosio-certifierade inspektörer.

Även i Sverige har beställare insett betydelsen av väl utbildad personal. Det har bland annat gjort att Vattenfall och Trafikverket numera ställer krav på att certifierade inspektörer ska anlitas. Det gäller vid planering, applicering och kontroll av rostskyddsmålning.

De accepterar certifikat utfärdade av Frosio men också från den amerikanska organisationen NACE. NACE har partners i många delar av världen men i dagsläget är de inte representerade i Norden. Frosio har flera partners som är godkända att utföra utbildning varav en är norska Kiwa som Ytskyddsakademien samarbetar med, något som gör det möjligt att kunna utbilda sig i Sverige.

BÅDE TEORETISK KUNSKAP OCH PRAKTISK ERFARENHET KRÄVS

Den teoretiska utbildningen omfattar 80 timmar och behandlar allt från materialval och konstruktion till förbehandling och färgsystem. Även standarder och andra speci!kationer behandlas tillsammans med hälsa, säkerhet och miljö. Exempel på viktiga frågeställningar är att konstruktionen är avgörande för att ge rätt förutsättning för rostskyddet. Det ska vara möjligt att komma åt att blästra på ett bra sätt.

Vassa kanter ska vara avgradade och svetsloppor och andra defekter ska vara avlägsnade. Blästring ska utföras till rätt renhet och råhet för att vidhäftningen ska bli god.

Färgsystem ska väljas med omsorg och appliceringen måste utföras med beaktande av väder och fuktighet. Detta och mycket mer behandlas under utbildning. För att få certifikat krävs att både de teoretiska och praktiska momenten vid examineringen klaras med godkänt resultat.

 

CERTIFIERADE INSPEKTÖRER I TRE NIVÅER

Certifieringen har tre olika nivåer beroende på den yrkesmässiga bakgrunden. Den högsta nivån, nivå III, erhålls för de som har minst fem års relevant erfarenhet inom området varav minst två år ska vara som inspektör.

För nivå II krävs minst två års relevant erfarenhet. Nivå I gäller för de med ingen eller kortare erfarenhet än för kraven i nivå II. Certifikaten är giltiga i fem år och därefter måste ny examinering göras för att man ska få behålla certifieringen.

– Många stålkonstruktioner tillverkas utomlands och där uppstår tyvärr en hel del felaktiga rostskyddsarbeten, många gånger beroende på okunskap och/eller slarv. Därför är det så viktigt att använda FROSIO-inspektörer före, under och efter arbetet med rostskyddet, säger Roger Karlsson, Sweco, som var den första Frosio-inspektören i Sverige.

 

YTSKYDDSAKADEMIEN ANORDNAR FROSIOUTBILDNINGAR

Enligt Ytskyddsakademien har Sverige förnärvarande cikra 150 certifierade Frosio-inspektörer med nivå III. Ambitionen är att bidra till att antalet kan ökas. För att underlätta för deltagare i Sverige ordnar Ytskyddsakademien tillsammans med Kiwa Frosio-utbildningar i Sverige.

– Vi vet hur viktigt det är med kompetent personal för att rostskyddsmålning ska bli det goda korrosionsskyddet som är möjligt att få. Därför försöker vi underlätta för personer i Sverige att ha möjlighet att gå utbildningen utan att behöva resa utomlands, säger Tommy Thörn, Ytskyddsakademien.

Nästa Frosio-utbildning genomförs i Stockholm den 21/11–2/12. Läs mer på ytskyddsakademien.se.

 

TEXT: YTFORUM

 


 

I texten här ovanför läste du tidningen Ytforums artikel ”Certifierade Frosio-inspektörer säkerställer” från senaste utgåvan.
Klicka på bilden här nedan och få artikeln som pdf-fil!

 

Om Ytforum

Ytforum är branschtidningen om ytbehandling och ger dig relevant information om vad som händer i ytbehandlingsbranschen. Teckna gärna en prenumeration idag för att inte gå miste om något, klicka här!  Tidningen används även som forum för branschföreningarna NG, SPF & SYF. Genom att läsa Ytforum kan du ta del av deras viktiga arbete och aktiviteter. Med hjälp av deras samarbetspartners RISE & JTH informerar de om den senaste forskningen inom området. Besök Ytforums webbplats här! 

Ytforums artikel: ”Certifierade Frosio-inspektörer säkerställer” laddas ner som pdf-fil här!

 


Om Frosio

Frosio är ett ledande certifieringsorgan för ytbehandlings- och isoleringsinspektörer. Det är en medlemsorganisation som bildades 1986 av branschen för att möta ett växande behov av kvalificerad och certifierad personal på alla nivåer inom ledning, produktion och inspektion av arbete inom korrosionsskydd och ytbehandling. Läs mer om Frosio, här!

 YSA | Ytskyddsakademien

Om Ytskyddsakademien

Ytskyddsakademien förmedlar kunskap och rådgivning inom ytskydd och de har en Frosio-utbildning i november–december 2022. Läs mer på deras webbsida, här!

 


 

Ställ frågor om Allblästrings rostskyddsbehandlingar och vår inspektionstjänst inom Frosio

Varmt välkommen att höra av dig till Peter Tilder – Certifierad Frosioinspektör, enligt nedan.

Peter Tilder, vd

Peter Tilder
FROSIO Certified Surface Treatment INSPECTOR LEVEL 3

+46 (0)8 771 73 44
+46 (0)708 771 734
peter.tilder@allblastring.se

 

 


#frosio
#ytskyddsakademien
#allblästring
#petertilder
#frosioutbildad
#frosioinspektör
#certifieradinspektör
#ytskyddsinspektör
#ytskiktsinspektör
#rostskyddsinspektör
#ytforum
#PeterTilder
#Tilder
#ytskyddsinspektion
#ytskydd
#ytinspektion
#rostskyddsinspektion
#rostskydd
#rostskyddsbehandling

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss