Nacka Kommun – 3:e ramavtalet i år för anläggningsarbeten

”Vi kommer dels göra omisoleringar av broar, räcken och alla möjliga reparationer av de olika konstbyggnadsverken.”

Björn Viderberg, Allblästring.

Nacka Kommun har haft en upphandling för anläggningsarbeten ute som vi på Allblästring är mycket stolta och glada över att ha vunnit och det är vårt tredje ramavtal som vi signerat i år!

Det nya ramavtalet omfattar drift och underhåll av kommunens byggnadsverk. Där ingår såväl mindre avhjälpande och förebyggande underhållsåtgärder, som större planerade underhålls- och renoveringsåtgärder i Nacka.

För att få veta mer om vad det kommer innebära för anläggningsarbeten ställde vi några frågor till arbetsledare och platschef Björn Viderberg som här berättar lite mer för oss.

 

Hej Björn, stort grattis till ramavtalet för anläggningsarbeten hos Nacka Kommun som Allblästring vunnit!

– Ja, det är skoj att vi nu får ett eget avtal med dem. Hos min tidigare arbetsgivare körde jag ett avtal med Nacka Kommun i över åtta år, så jag känner till vad som gäller hos dem. Vi kommer ha startmöte för att träffa projektledaren och beställaren, hoppas han blir lika glad som jag för vi kom riktigt bra överens när vi arbetade tillsammans tidigare. Jag jobbade med tre olika byggledare där och med nuvarande projektledare hade jag god kontakt i närmare tre och ett halft eller fyra år.

 

Berätta lite om vad avtalet innehåller och kommer innebära för sorts arbeten?

– Avtalet vi fått gäller drift och underhåll av Nacka kommuns konstbyggnadsverk som är en förkortning av konstruktionsbyggnadsverk*. Vi kommer dels göra omisoleringar av broar, räcken och alla möjliga reparationer av de olika konstbyggnadsverken.

Sedan en del andra jobb runt omkring, bland annat strandskoningar* som till exempel kan vara murar som byggts upp med gamla stenar och ligger längs med vattnet vid sjö- eller havskanten. Vissa av muranläggningarna har börjat fallera så vi kommer behöva gå igenom dem för att se vad som är fel och vilka som behöver renoveras i år. Folk har åkt ut med för tunga bilar och grejer som de inte är gjorda för så de har börjat röra på sig och måste renoveras. Det kommer bli rätt pyssligt med mycket jobb runt omkring.

 

Kommer ni renovera några broar i Nacka?

– Ja, vi har driften och skötseln av alla broarna som jag tror är 112 eller 113 stycken i Nacka. De ska tvättas och göras rent, vi kommer tvätta kantbalkar, räcken och se över att allt är schysst med fogar. Lagerpallarna gör man ordentligt en gång på våren och fogarna på hösten.

Det är mycket på gång i Nacka, de bygger och reparerar överallt. En stor grej är Järlabron som behöver renoveras men som tidigare lagts på is och skjutits fram på grund av att de haft så mycket andra trafikarbeten.

 

Spännande, så det kommer bli många helt olika arbeten att utföra?

– Ja, vi kommer få lösa en hel del problem och även bli mycket specialgrejer då projektledaren, som jobbar på Byggnadskonstruktionsavdelningen, har många idéer. Till exempel när jag var där genom min tidigare arbetsgivare och hjälpte till att konstruera en grundidé som vi sedan gjorde klotterskydd av. Dessa tror jag de gärna kommer vilja ha på flera ställen runt om i kommunen.

 

Hur mycket kommer du vara i Nacka?

– Jag vet av erfarenhet att från slutet av februari och fram till midsommar är det cirka 60–70%. Vid vissa tillfällen när det behövs kommer vi vara upp till fyra man på plats. Efter semestrarna börjar det bli lugnare.

Det beror bland annat på hur mycket arbeten de har som till exempel hur många och vilka broar som de vill få renoverade. Det är två broar kvar i Fisksätra att göra, men det finns flera.

Kommunen har en färdig plan som de lägger upp för flera år framåt med vilka broar de ska renovera och stora broar som kommer ha höga renoveringskostnader ska enligt lagen gå ut på offentlig upphandling.

Det här ska bli jätteskoj! Två av våra anläggare Alexander och Peter kommer vara där i uppstarten, även de har varit där via tidigare arbetsgivare och är inkörda på kommunens arbeten, de är jätteduktiga.

Det blir kul att se på startmötet vad kommunen har på gång för nånting och spännande att få höra vad projektledaren har för idéer.

 

Har du något mer intressant att berätta om vad ni kommer få jobba med för arbeten?

– I Nacka har de en servicetjänst där invånarna kan ringa eller skicka in för att meddela kommunen om det är någonting som är trasigt. Då kommer vi få en felanmälan, till exempel om det är ett trasigt räcke, och får åka ut och titta för att kunna ta fram ett förslag på det. Därefter kommer vi överens om vilken åtgärd som ska göras. Det kommer nog bli rätt mycket sådana servicejobb.

I ramavtalet ingår även att tvätta vägtunnlar, till exempel Kvarnholmstunneln och den ner mot Nacka Forum. Det finns cirka fyra–fem stycken som ska tvättas när det behövs eller egentligen en gång per år.

 

Vad kommer Allblästring starta igång med?

– Vi ska be om att få en yta för att ställa upp och bygga en etablering som vi kommer kunna utgå ifrån då vi nu ska vara där i minst fyra år. Just nu har jag inte exakt koll på vad vi ska börja med utan vi kommer få reda på mer under startmötet.

 

Vi tackade Björn för informationen om vad Allblästrings ramavtal med Nacka Kommun innebär för olika anläggningsarbeten.

 

 

Om Nacka Kommun

Kommunen ligger i Stockholms län. Centralort är Nacka, vilken är en del av tätorten Stockholm. Nacka Kommun är huvudsakligen belägen i de nordöstra delarna av landskapet Södermanland men också med en mindre del i sydöstra Uppland och är delad mellan Södertörn och Värmdö med Östersjön i norr och söder. Informationen här ovan är från Wikipedia, läs mer där!

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Kommunens service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun. Du hittar ännu mer information på Nacka Kommuns webbsida, klicka här!

 


*Konstruktionsbyggnad – Nacka kommun har flera olika typer av konstruktionsbyggnader, även kallade tekniska byggnadsverk, inom kommunen. Som exempel kan nämnas broar, strandpromenader, bergskärningar och stödmurar. De använder förvaltningssystemet BaTMan för informationshantering kring konstruktionerna. Läs mer på kommunens webbsida! 

*Strandskoning – Beklädnad som ska skydda en strandslänt mot vattnets eroderande effekt. Strandskoning är ett samlingsbegrepp för olika typer av konstruktioner som uppförs på stränder som är utsatta för erosion, särskilt där vågangreppen är svåra. Den kan antingen placeras direkt på slänten ned mot vattnet eller utföras vertikalt i form av stödmurar eller kajer. Se bilder på diverse strandskoningar på Google!


 

 

Vill du veta mer om våra anläggningsarbeten till Nacka Kommun?

Här på Allblästring finns kompetens för olika typer av underhåll av både stort som smått med tjänster inom blästring, rostskyddsmålning, smide och underhåll av betongkonstruktioner.

Björn är arbetsledare och platschef inom vårt affärsområde Anläggning och du är varmt välkommen att höra av dig till honom med dina frågor gällande våra anläggningsarbeten till kommunen.

 

Björn Viderberg
Arbetsledare och platschef
Allblästrings Anläggning

Allblästrings Kontor +46 (0)8 771 73 44
Mobil +46 (0)70 771 22 49
Mail bjorn.viderberg@allblastring.se

 

 

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss