Besiktning av cistern efter blästring och målning

Först blästrade vi hela cisternen invändigt enligt SA 2,5 sedan var det dags för beläggningen då stålet målades med tanklining Chemflake Special.”

För några dagar sedan var det besiktning på vårt projekt med renoveringen av den gigantiska cisternen i Umeå som målades med färgen Chemflake Special från Jotun. Efter den ställde vi några frågor till projektledare Sten-Åke och fick även flera foton och filmer skickade från Ryszard på teamets arbete.

 

FOTO Ryszard Klopotowski

I början av februari startade vi upp projektet med blästring och målning av en stor cistern i Umeå. Här hade Allblästrings team mycket att göra då cisternen invändigt har en yta om 2.500 m2. Ryszard Klopotowski hos oss på Allblästring Rostskyddsmålning är lagbas för teamet som varit på plats i Umeå för arbetet. Han har fotat och filmat en hel del under projektets gång och i detta blogginlägg har du möjlighet att läsa mer och se flera av dessa.

Ägaren till cisternen är det hållbara återvinningsföretaget Stena Recycling och vår beställare är kemikalieleverantören Wibax. Jotun var de som levererade färgen inför målningen.

Den 29 mars var det dags för besiktningen av vårt jobb. Färgen som vi har använt är Chemflake Special från Jotun och det var besiktningsmän från dem som bland annat skulle mäta tätheten på färgen som målats.

Därefter passade vi på att ställa några frågor till Sten-Åke Sjölund som varit projektledare för blästrings- och målningsarbetet om vad som framkom under besiktningen.

 

Hur gick det på besiktningen av projektet? 
– Besiktningen gick bra och vi fick mycket beröm från Jotun. Vi fick bara två, tre eller fyra anmärkningar på den 2.500 m2 stora ytan som vi har blästrat och målat. Det var på de ställen där färgen inte blivit riktigt tät och det uppstår porer som det blev genomslag på. Men dessa fel åtgärdade vi direkt efter besiktningen. Så färgleverantören var nöjd då det var jämnt och fint målat och det blev godkänt!

Vad utförde ni för jobb i själva projektet från start?
– Först blästrade vi hela cisternen invändigt till en renhetsgrad av SA 2,5, sedan var det dags för beläggningen då stålet målades med tanklining Chemflake Special.

Vilken förbehandling utfördes invändigt i cisternen?
– Förbehandlingen var blästring SA 2,5.

Blev det något tilläggsjobb som utfördes?
– Nej.

Är det i och med dagens besiktning klart eller blir det mer jobb framöver?
– Nej, nu är det klart!

 

Vi tackade Sten-Åke för pratstunden och Ryszard för alla fina foton som vi fått från teamets arbete på plats i cisternen, se dem här nedanför i galleriet.

 

 

 

 

Chemflake Special från Jotun

Produktbeskrivning. Detta är en glasflake förstärkt vinylesterprodukt, en produkt som kan appliceras i extremt tjocka skikt och som är extremt kemikalieresistent med snabb härdning. Kan användas som grundfärg, mellanskikt eller täckfärg över och under vatten. Lämplig för noggrant förbehandlat kolstål, rosfritt stål och betong. Mer om Chemflake Special!

Användningsområde. Speciellt utformad som invändig beläggning för offshore, onshore och nedgrävda tankar och rör som används för kemikalielagring, rökgaskanaler, kyltorn, trattar, rör, avloppsvatten, gråvatten, betonginvallningar och trycktankar. Särskilt lämplig för sura förhållanden. Se Protective Resistance List. Rekommenderas för områden som utsätts för extrem kemisk exponering och mekanisk slitage där framtida underhållsarbeten är svårt att genomföra. Ännu mer om färgen Chemflake Special finns i Jotuns tekniska datablad!


Chemflake – Master of Tanklinings

Stewall på Jotun berättar även om färgen vid betongcisterner på LinkedIn:
Även betongcisterner behöver ytbehandlas invändigt. Detta för att skydda betong och armering mot inträngning av kemikalier och vatten. Här använder vi Jotuns ”Chemflake”. Extremt bra kemikalieresistens, speciellt mot sura ämnen i kombination med förhöjda lagringstemperaturer.
Resistenslista: Jotuns unika resistenslista (som kan laddas ned som en app), visar 1000-tals kemikalier & petroleumprodukter i olika koncentrationer och temperaturer. Nu finns även rekommendationer för invändig målning av invallningar av cisterner, där beläggningen skall vara resistent under en viss tid innan sanering vid exempelvis oavsiktligt spill eller en olycka. Ni hittar listan här: http://www.resistlistapp.com/ .

 

Om Stena Recycling

I Stena Recyclings värld är ingenting förbrukat. De samlar in allt tänkbart restmaterial som uppstår från både verksamhet och produktion. Materialen förädlas och kan leva vidare som råvaror till nya produkter eller ny energi. På så vis blir återvinning en hållbar affär för ditt företag samtidigt som vi tillsammans hjälps åt att maximera en återanvändning av jordens ändliga resurser.

Med 1 700 medarbetare och närmare 90 anläggningar är de ett av Sveriges ledande återvinningsföretag. Deras verksamhet, som grundades 1939 av Sten A Olsson, har vuxit till en hantering av 3,6 miljoner ton material årligen. De är stolta att vara en del av Stenasfären och ingår i Stena Metallkoncernen, som bedriver verksamhet på mer än 200 platser i nio länder. Sfären är en av Sveriges största familjeägda företagsgrupper med verksamhet över hela världen och består av tre helägda moderbolag; Stena AB, Stena Sessan AB och Stena Metall AB. Läs ännu mer på deras webbsida!

 

Om Wibax

Wibax är en hållbar kemikalieleverantör som tar hänsyn till både dig och miljön. De arbetar kundorienterat med marknadens effektivaste logistiksystem för leverans av flytande kemiska produkter, biooljor och salter. Läs mer på deras webbsida!

 

Om Jotun

I nästan ett sekel har Jotun skyddat egendom – från ikoniska byggnader till vackra hem. ​Som en av världens ledande tillverkare av färger och beläggningar kombinerar de hög kvalitet med kreativitet och innovation. Läs mer på deras webbsida!

Välkommen med dina frågor om blästring och målning av cisterner.

Sten-Åke Sjölund

Sten-Åke Sjölund
Projektledare Rostskyddsmålning

E-post: sten-ake.sjolund@allblastring.se
Mobil: +46(0)70-615 16 20

 

Läs tidigare blogginlägg om vårt arbete med cisterner:

”Blästring av cistern i Umeå” här!

”Spara tid och pengar med hållbara cisterner” här!

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss