Praktikanten som nu blivit byggnadsingenjör ROT

Alla vet idag att betong är en miljöbov. Jag ville ta reda på om man kan använda grön betong eller dagens betong.”

 

Muhabat Kareem har under året varit praktikant hos oss på Allblästring Anläggning samtidigt som hon genomgått utbildningen ”Byggnadsingenjör ROT”. Vi passade på att ställa några frågor om hennes utbildning där hon riktat in sig på betong och miljö bland annat med sitt examensarbete ”Miljömässiga aspekter av betong”.

 

Här på Allblästring är vi i tider då efterfrågan är stor väldigt måna om att ge praktikanter och nyexaminerade chansen att få känna på och testa byggbranschen. Muhabat är den tredje praktikanten på två år hos oss, till hösten har vi ännu en person som kommer att praktisera här och två tidigare praktikanter har blivit fastanställda hos oss. Här nedan presenterar vi intervjun med Muhabat Kareem som nu är utexaminerad Byggnadsingenjör ROT och söker jobb i byggbranschen.

 

Hej Muhabat, vad heter den utbildning och skola som du gått på?

– Utbildningen som jag gått på heter ”Byggnadsingenjör ROT” på Hermods YH som är en yrkeshögskola.

 

Vad för yrkestitel får du och vad kan du jobba med efter utbildningen?

– Jag får en yrkestitel som Byggnadsingenjör ROT, vilket innebär att jag exempelvis kan jobba som arbetsledare inom renoveringsområdet, energieffektivisering och arbetsmiljösamordning.

  

Hur lång är utbildningen som du gått?

– Den utbildningen som jag har gått har pågått i två år.

 

Vad har varit det bästa med din utbildning?

– Jag kan inte välja ut vilken del av utbildningen som var bäst utan hela utbildningen var otroligt bra.

 

Var har du haft dina praktikplatser? 

– Jag har gjort båda mina praktikperioder på Allblästring Anläggning. Företaget har bemött mig med full respekt och jag har trivts mycket bra där.

 

Vad har varit det bästa med praktiken?

– De har visat att de verkligen bryr sig om mig som en praktikant och bemött mig med full respekt. När min handledare förklarat en sak, förklarar han på ett sådant sätt att det fastnar i mitt minne. All personal på Allblästring har tagit mina frågeställningar på ett positivt sätt. När jag frågat dem nekar de inte utan de har tagit tid på sig att svara ordentligt.

 

Berätta om ditt examensarbete, vad handlar det om? 

– Det handlar om det omfattande och komplicerade området Miljömässiga aspekter av betong.

 

Varför valde du detta ämne?

– Jag valde detta ämne på grund av att jag ville veta mera om betong och hur den påverkar miljön. Under min första praktikperiod när vi skulle gjuta en bro med betong då ville jag veta mera om det materialet.

 

Varför är detta ämne viktigt?

– Alla vet idag att betong är en miljöbov. Jag ville ta reda på om man kan använda grön betong eller dagens betong. Vi vet inte vad som kommer att hända med grön betong i framtiden för vi har hittills endast tagit laboratorieprover på grön betong. Dagens betong känner vi till och vi vet att den kommer att hålla länge.

 

Är ditt examensarbetete godkänt och klart?

– Ja, jag blev helt klar med examensarbetet och det är godkänt nu.

 

Är du kvar på Allblästring eller är praktiken klar nu?

 – Jag var kvar på Allblästring under hela min praktikperiod som tog slut i slutet av maj.

 

När slutade du på utbildningen?

 – Jag var klar med skolan 31 maj 2024.

 

Vad gör du nu när du är klar med skolan?

 Jag söker jobb.

 

Vi tackade för svaren på våra frågor. Nu är Muhabat färdigexaminerad och söker jobb, vi önskar henne varmt lycka till i framtiden! Har du frågor till Muhabat eller är i behov av en person med yrkestiteln Byggnadsingenjör ROT och exempelvis för jobb som arbetsledare inom renoveringsområdet, energieffektivisering och arbetsmiljösamordning är du välkommen att höra av dig till henne via telefonnummer 076-867 87 81 och e-post, här!

Du läser blogginlägget med Muhabats examensarbete: Miljömässiga aspekter av betong, här!

Du läser blogginlägget med Muhabats examensarbete: Miljömässiga aspekter av betong, här!

 

 

 

Har du konstbyggnader av betong som behöver renoveras?

Vill du istället för att bygga nytt låta tidigare anläggningar av betong renoveras och bli hållbara inför framtiden? Välkommen att höra av dig till oss på Allblästring Anläggning om våra tjänster inom bland annat renovering av betong via telefonnummer 08-771 73 44 och e-post, här!

 

 

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss