Nytt ramavtal med Trafikkontoret, Stockholm Stad

Inom Allblästrings företagsgrupp har vi nyligen blivit tilldelade ett ramavtal för löpande underhåll av byggnadsverk för Trafikkontoret, Stockholms stad.

Dessa entreprenadarbeten för Trafikkontoret i Stockholms stad omfattar huvudsakligen drift, löpande underhåll och reparation av byggnadsverk i stål, betong och trä samt asfalts- och tätskiktsarbeten i anslutning till entreprenaden.

Avtalet gäller i Stockholms län inom branscherna: Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, konstruktionsarbete, bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar.

Ramavtalet med Trafikkontoret i Stockholms stad startar nu och gäller till och med den 31 augusti 2025.

Vi är mycket stolta över det nya avtalet och ser nu mycket fram emot vårt samarbete med Trafikkontoret.

 

 

Om Trafikkontoret

Trafikkontoret ansvarar för att de offentliga rummen är trygga och attraktiva med effektiva transportlösningar och god framkomlighet i den allt tätare staden.


Trafikkontoret ansvarar för

  • skötsel av stads- och gatumiljön samt vissa parker: Kungsträdgården, Berzelii park, Norra Bantorget, Strömparterren och Järva friområde
  • investeringar i gator och vägar samt ovan nämnda parker
  • samordning och utveckling av stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet
  • skötsel av stadens samtliga träd på gatumark
  • upplåtelser av offentlig plats och torghandelsplatser
  • utveckling av stadens torg
  • strategisk trafikplanering
  • utveckling av trafiksäkerheten
  • trafik- och parkeringsövervakning.

 

De förtroendevalda i trafiknämnden beslutar om hur staden ska arbeta inom de olika områdena. Trafikkontoret ska sedan genomföra nämndens beslut.

Läs mer om Trafikkontoret i Stockholms stad här!

 

 

Kontakta oss

Vill du veta mer om Allblästring Anläggnings ramavtal, våra tjänster eller diskutera ditt specifika anläggnings- eller renoveringsprojekt? Välkommen att höra av dig till Niaz enligt kontaktuppgifterna nedan.

Niaz Mirza, Arbetschef
Niaz Mirza 
Arbetschef

Mejla Niaz
Ring Niaz på +46 070-771 22 00

 

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss