08-771 73 44 info@allblastring.se

Blästring av båt

Har din båt böldpest, eller bara för mycket färg att slipa? Allblästring kan hjälpa dig att blästra båten, slå hål på eventuella bölder och få en ordentlig yta, för god vidhäftning av ny epoxibehandling. Vi har även tillgång till epoxifärg till bra priser.

Som båtsällskap eller förening kan ni gå in i en gemensam upphandling för att få bättre priser. Att ta in extern hjälp för blästring av båtar gör att ni slipper hantera lagkrav på medel, intäckningar av båtar och omhändertagande av avfall. Vi hjälpte Trollbäckens Båtsällskap med blästring av 25 stycken båtar i ett sånt uppdrag.

Några tips inför blästring av båt:

– Lägg båten lite avsides, för att minimera risken för spridning av damm till andra båtar.
– Täck marken innan båten läggs upp, så att avfallet lätt kan samlas ihop.
– Blästra på hösten, låt botten torka ur ordentligt under vintern och måla i vår.