08-771 73 44 info@allblastring.se

Blästring av trähus

Många är rädda för att blästra sin träfasad. Med all rätt när man ser exempel som på bilderna nedan… Att blästra trä är inte detsamma som att blästra stål. Krävs lång erfarenhet och kunskap för att utföra. I en professionell bedömning skall man också kunna säga ifrån, i det fall man inte tror att det går.

De två bilderna nedan är tagna i en mellansvensk stad, mitt på gågatan genom centrum och ett gott exempel på hur man inte skall göra.

Osäker på om ditt trähus är lämpligt att blästra? Kontakta Allblästring idag för en fri konsultation!