08-771 73 44 info@allblastring.se

Renovering Kina slott

5 maj 2011. Postat i Blästring & rostskydd i verkstad, skrivet av

Allblästring fick uppdraget att blästra plåtdetaljer vid renovering av Kina slott. Blästringen utfördes med försiktighet, då avsikten var att av kulturella skäl spara underliggande förtenning. Resultatet blev enligt förväntningar, men även med den fördelen att man fick en mycket bättre […]Bevattningstank

14 mars 2011. Postat i Blästring & rostskydd i verkstad, skrivet av

Vattentank som används på Solvalla för att minska dammspridning vid travtävlingar. I samband med att den byggdes om, ville man satsa på en ommålning. I samråd med kunden, tog vi fram ett för produkten väl anpassat rostskyddssystem.