08-771 73 44 info@allblastring.se

Bevattningstank

14 mars 2011. Postat i Blästring & rostskydd i verkstad, skrivet av

Vattentank som används på Solvalla för att minska dammspridning vid travtävlingar. I samband med att den byggdes om, ville man satsa på en ommålning. I samråd med kunden, tog vi fram ett för produkten väl anpassat rostskyddssystem.