08-771 73 44 info@allblastring.se

Hetvattentvätt och bättringsmålning

20 juni 2013. Postat i Rostskyddsmålning mobilt, skrivet av

2007 utförde Allblästring rostskyddsmålning av pendelpelarlager vid Slussen. Arbetena med blästring och målning utfördes i kallaste vintertid, men med ordentliga intäckningar och tillförd värme, lyckades vi uppfylla de krav på yttre miljö som var ställda. I år dags för genomgång av dessa, […]


Salénhuset

29 februari 2012. Postat i Rostskyddsmålning mobilt, skrivet av

Skanska bygger om Salénhuset till galleria, som numera kallas för Mood, en blandning av butiker, restauranter och nya detaljhandelskoncept. Allblästring målade räcken och pelare med mera i entréhallen, i ett specialutförande med metallickulör enligt arkitekternas önskemål. Mycket, såsom räcken,  blästrades […]
Råsunda kyrka

9 september 2011. Postat i Rostskyddsmålning mobilt, skrivet av

Klockstapeln till Råsunda kyrka renoveras av Bernin bygg. Vi fick uppdraget att blästra och måla infästningar och svänghjul till kyrkklockorna. Även tornets tak målas av en av våra diplomerade rostskyddsmålare.


Djurgårdsbrunnsbron

10 augusti 2011. Postat i Entrepenad, Rostskyddsmålning mobilt, skrivet av

Från vinter till försommaren, hade vi i uppdrag av SBG Byggen och Trafikkontoret att rostskyddsmåla Djurgårdsbrunnsbron. Ett roligt men utmanande arbete. Stränga miljökrav då arbetsplatsen var belägen över vatten och befintligt färgsystem innehöll blymönja. Anmälan enligt miljöbalken till Miljökontoret, samt […]