08-771 73 44 info@allblastring.se

Salénhuset

29 februari 2012. Postat i Rostskyddsmålning mobilt, skrivet av

Skanska bygger om Salénhuset till galleria, som numera kallas för Mood, en blandning av butiker, restauranter och nya detaljhandelskoncept. Allblästring målade räcken och pelare med mera i entréhallen, i ett specialutförande med metallickulör enligt arkitekternas önskemål. Mycket, såsom räcken,  blästrades […]
Råsunda kyrka

9 september 2011. Postat i Rostskyddsmålning mobilt, skrivet av

Klockstapeln till Råsunda kyrka renoveras av Bernin bygg. Vi fick uppdraget att blästra och måla infästningar och svänghjul till kyrkklockorna. Även tornets tak målas av en av våra diplomerade rostskyddsmålare.


Djurgårdsbrunnsbron

10 augusti 2011. Postat i Entrepenad, Rostskyddsmålning mobilt, skrivet av

Från vinter till försommaren, hade vi i uppdrag av SBG Byggen och Trafikkontoret att rostskyddsmåla Djurgårdsbrunnsbron. Ett roligt men utmanande arbete. Stränga miljökrav då arbetsplatsen var belägen över vatten och befintligt färgsystem innehöll blymönja. Anmälan enligt miljöbalken till Miljökontoret, samt […]


Danvikstullsbron

8 juni 2011. Postat i Entrepenad, Rostskyddsmålning mobilt, skrivet av

I år har vi återigen fått i uppdrag att vara med vid partiella renoveringar av Danvikstullsbron. I ett första skede har vi byggt en arbetsplattform underifrån (utfört från inspektionsbryggan). Därefter stoppades alla arbeten, då problem med avstängningar uppstod. Läs om […]Brolager

2 februari 2011. Postat i Entrepenad, Rostskyddsmålning mobilt, skrivet av

Nedan visas bilder av rostskydd av brolager, olika arbetsplatser. Utfört enligt bronorm, Bro 2004. Momenten är: Högtryckstvättning Blästring Sprutförzinkning Försegling (sealer) Täckfärg (epoxi/polyuretan) Infettning av rörliga delar