08-771 73 44 info@allblastring.se

Stadsgårdshissen…

15 december 2010. Postat i Entrepenad, Rostskyddsmålning mobilt, skrivet av

…även känd som Carl-Antons atelje’, renoverades 2008. Allblästring blästrade och rostskyddsmålade stålkonstruktionen. Dessutom höll vi med samordning i smide och delar av projektering. Stadsholmen var uppdragsgivare gm Skanska direkt. En hel del reparationer innan hisskonstruktionen återfick sin forna lyster. Stålets […]Rostskydd av brolager

9 december 2010. Postat i Entrepenad, Rostskyddsmålning mobilt, skrivet av

Nedan visas bilder av rostskydd av brolager. Saltsjöbanan, bro över Värmdöleden. Utfört enligt bronorm, Bro 2004. Momenten är: Högtryckstvättning Blästring Sprutförzinkning Försegling (sealer) Täckfärg (epoxi/polyuretan) Infettning av rörliga delar