Försäljning av blästermedel, blästersand och Baskarpsand

Allblästring har ett stort sortiment av blästermedel, och har alltid i sin verksamhet sålt blästersand till de som behöver – många gånger i samband med uthyrning av blästerutrustningar.

Vi är även återförsäljare till Sibelco Nordic i Stockholm. För kunden betyder detta full service och stort sortiment vad gäller blästermedel!

Blästersand

Även Baskarpsand, dvs tvättad kvartssand, finns i sortimentet. I blästringsbranschen vet man att kvartssand är förbjuden som blästermedel vid traditionell blästring, men många förskolor, teatrar m.m. köper den fortfarande till sin verksamhet när de behöver blästersand billigt, exempelvis till sandlådor.

Baskarpsand Allblästring

Blästermedel

ALSIL

Alsil är ett aluminiumsilikat som består av krossad och siktad kraftverksslagg. Noggrann råvarukontroll och avancerad produktionsteknik ger en ren produkt med hög avverkningsförmåga.

Kemisk analys (riktvärden)
SiO246-52% (bunden)
Al2O322-31%
Fe2O38-12%
CaO3-5%
K2O2-5%
MgO2%
Na2O1,5%
Fri kvarts<1%

Leveranssätt:

Alsil levereras i bulkbil, 22 kgs pappsäck eller 1000 kgs storsäckar.

OLIVINSAND

Olivin är ur geologisk synpunkt en basisk eruptiv bergart. Råvaran bryts i dagbrott i Norge, krossas och siktas i olika kornstorlekar. Materialet under 1 mm befrias från stoft i samband med torkning och kylning. Därefter sker torrsiktning i två lämpliga graderingar, 0,33 och 0,55 mm, för fristråleblästring. Den färdiga produkten har låg slamhalt, koncentrerade siktkurvor och jämn korngradering. Alla dessa egenskaper är viktiga när sanden används som blästersand vid blästring.

Olivinsand Sibelco
Kemisk analys (riktvärden)
MgO47-48%
SiO242-43% (bunden)
SiO20% (fri)
FeO+Fe2O3ca. 8%
Al2O3ca. 1%
CaOca. 0,5%
Glödningsförlustca. 1%

Leveranssätt:

Olivinsand levereras i bulk, 26 kgs pappsäckar eller 1000 kgs storsäckar.

GLASKULOR

Glaskulor är framställda av soda, kalk, silikat och glas, och kännetecknas av hög motståndskraft mot slag och stötar. Tillverkningen sker under mycket stor precision och kontroll för att kulformen skall uppnås och hårdheten skall hålla en hög och jämn kvalitet. Glaskulor används bl.a. för rengöring, gradning och polering, och är återvinningsbart.

Kemisk analys (riktvärden)
Al2O30,5-2%
SiO2>65%
Fe2O3<0,15%
CaO<8%
MgO>2,5%
Na2O>14%
Traces< 2%

Leveranssätt:

Glaskulor levereras i 25 kgs säckar.

ALUMINIUMOXID KR

Aluminiumoxid eller blästerkorund framställs genom smältning i ljusbågsugn av högvärdiga råämnen, bauxit och aluminium. En bra blästerkorund skall ha en renhet av 96-99,6% Al2O3. Den får inte innehålla någon fri kiselsyra, så att den kan orsaka silikos. Blästerkorund är hård och seg och är det mest effektiva blästermedel som finns. De skarpkantade kristallerna bildar nya skärytor under hela blästringsförloppet, då de sönderdelas när de träffar ytan. Detta innebär att de har en mycket hög avverkningskapacitet under hela sin livslängd.

Kemisk analys (riktvärden)
Al2O394-96%
SiO30,6-0,9%
TiO23-6%
Fe2O30,1-0,12%
CaO0,0-0,12%
MgO0,25-0,30%
ZrO20,0-0,10%
NaO20%

Leveranssätt:

Aluminiumoxid levereras i 25 kgs säckar.

GJUTJÄRNSAND STÅLSAND

Stålsand framställs genom att en smälta bringas till vitt stelnande korn upp till ca 4 mm, stålsand finns i två olika former, Shot=runda kulor, Grit=skarpkantig. Den skarpkantiga stålsanden används för rengöring, rost och färgborttagning på grövre detaljer där blästermedlet kontinuerligt återanvänds, t.ex. blästerstationer. Som blästersand lämpar sig den runda stålsanden bäst för blästerautomater av olika slag t.ex. slungbläster – och golvblästerutrustning.

Kemisk analys (riktvärden)
C2,8-3,2%
Si1,2-2,0%
Mn0,4-0,07%
S0,15-0,025%
P0,3-0,6%
Hårdhet60-80 Rc (700-1000VPN)