Alsil

Alsil är ett aluminiumsilikat som består av krossad och siktad kraftverksslagg. Noggrann råvarukontroll och avancerad produktionsteknik ger en ren produkt med hög avverkningsförmåga.

Kemisk analys (riktvärden)
SiO2 46-52% (bunden)
Al2O3 22-31%
Fe2O3 8-12%
CaO 3-5%
K2O 2-5%
MgO 2%
Na2O 1,5%
Fri kvarts <1%

Leveranssätt:

Alsil levereras i bulkbil, 22 kgs pappsäck eller 1000 kgs storsäckar.