Gjutjärnsand stålsand

Stålsand framställs genom att en smälta bringas till vitt stelnande korn upp till ca 4 mm, stålsand finns i två olika former, Shot=runda kulor, Grit=skarpkantig. Den skarpkantiga stålsanden används för rengöring, rost och färgborttagning på grövre detaljer där blästermedlet kontinuerligt återanvänds, t.ex. bläster stationer. Som blästersand lämpar sig den runda stålsanden bäst för blästerautomater av olika slag t.ex. slungbläster – och golvblästerutrustning.

Kemisk analys (riktvärden)
C 2,8-3,2%
Si 1,2-2,0%
Mn 0,4-0,07%
S 0,15-0,025%
P 0,3-0,6%
Hårdhet 60-80 Rc (700-1000VPN)