Olivinsand

Olivin är ur geologisk synpunkt en basisk eruptiv bergart. Råvaran bryts i dagbrott i Norge, krossas och siktas i olika kornstorlekar. Materialet under 1 mm befrias från stoft i samband med torkning och kylning. Därefter sker torrsiktning i två lämpliga graderingar, 0,33 och 0,55 mm, för fristråleblästring. Den färdiga produkten har låg slamhalt, koncentrerade siktkurvor och jämn korngradering. Alla dessa egenskaper är viktiga när sanden används som blästersand vid blästring.

Kemisk analys (riktvärden)
MgO 47-48%
SiO2 42-43% (bunden)
SiO2 0% (fri)
FeO+Fe2O3 ca. 8%
Al2O3 ca. 1%
CaO ca. 0,5%
Glödningsförlust ca. 1%

Leveranssätt:

Olivinsand levereras i bulk, 26 kgs pappsäckar eller 1000 kgs storsäckar.