Miljö & Kvalitet

Miljö

Allblästring AB miljöcertifierades i december 2002 enligt SS-EN ISO14001:2004. Genom att aktivt arbeta med ständiga miljöförbättringar vill vi vara delaktiga i och bidra till att omgivande miljö påverkas minimalt. Vi använder enbart diesel miljöklass 1.

Kvalitet

Allblästring certifierades för kvalitet i oktober 2006 enligt ISO 9001:2000. Vi har olika kontrollfunktioner för att garantera kvaliteten. Luftfuktighet och temperaturer mäts regelbundet. Kontroll av färdigställda arbeten för att säkerställa att resultat uppfyller ställda normer och förväntningar. För att dokumentera kvaliteten på utfört arbete kan man innan jobbet påbörjats begära att få en ”Rapport över grundkontroll” (PDF-format).

Miljö- och Kvalitetspolicy

Allblästring AB arbetar med blästring, målning, sprutmetallisering och betongreparationer i egen verkstad samt med mobila aggregat.

Vår största miljöpåverkan är kemikalieförbrukning. Vår kompetens och erfarenhet inom branschen är hög, vi följer utvecklingen och på så sätt vill vi påverka intressenter att minimera kemikalier, minska miljöpåverkan och behålla hög kvalitet på våra tjänster/produkter. Vi är en rådgivande part som våra intressenter kan lita på.

Vi arbetar för att utveckla och förbättra oss. En viktig del i det arbetet är förbättringsförslag från anställda, kunders åsikter och påverkan på producenter (i den mån vi kan).

Vi skall så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt, prioritera samarbete med leverantörer som arbetar aktivt med miljö-och kvalitet och tar ansvar för sina produkters och tjänsters påverkan.

Vi kontrollerar att vårt kvalitets- och miljöarbete följer gällande lagar och krav, myndighetsbeslut samt bindande krav från våra intressenter.

Arbetsmiljöpolicy

Vår verksamhet skall kännetecknas av en god arbetsmiljö, där hälsa och säkerhet inarbetas i hela företaget så att människor inte drabbas av ohälsa och olycksfall.

En god arbetsmiljö hos Allblästring skall kännetecknas av:

  • Trygghet och säkerhet i arbetet.
  • Arbetsglädje, trivsel och god kamratskap.
  • Respekt för individen.
  • Delaktighet och påverkansmöjlighet.

Detta skapar vi genom att:

  • Vi har en öppen dialog bland alla anställda och i hela organisationen om vårt nuvarande och framtida arbetsmiljöarbete.
  • Vi låter arbetsmiljöarbetet tillsammans med vårt miljö- kvalitetsledningssystem vara en naturlig del av vår verksamhet.
  • Entusiasmera och göra medarbetarna delaktiga och ansvarstagande.

Projektet miljö/kvalitet/arbetsmiljö leds av DMk Miljö-support.

Ladda ned våra certifikat: ISO 14001 och ISO 9001 (PDF-format)

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss