Mobil blästring

Ibland är det svårt att frakta objektet som ska blästras till en verkstad. Vi har därför verktyg att ta med oss ut till er för att utföra arbetet. Våra mobila verktyg gör att våra kunder är allt från myndigheter och fastighetsägare till båtföreningar och veteranbilsklubbar eller privatpersoner.

En av de vanligaste frågorna vi får vid beställning är hur mycket damm det kommer att bli och om närliggande omgivning blir förstörd. När vi arbetar ute på plats inhägnar vi alltid objektet som ska blästras för att undvika damm-spridning. Beroende på behov kan vi också använda metoder som ger en dammfri eller så gott som dammfri blästring: torrisblästring och spongeblästring.

Nedan följer exempel på en del jobb vi utfört, där vi blästrat på plats med mobil utrustning.

Renoveringar av kulturhistoriska byggnader

Att renovera äldre byggnader och samtidigt bevara deras ursprung är ett hantverk. Vi är stolta över att ha fått förtroendet att arbeta med en rad olika kulturhistoriska byggnader över åren och lämnar gärna referensprojekt om ni önskar.

Blästring på Tjeckiska ambassaden

När den tidigare tjeckiska ambassaden på Floragatan i Stockholm skulle totalrenoveras anlitades vi för att blästra samtliga betongytor inomhus. Vi monterade mobil ventilation för att flera parallella arbeten skulle pågå i byggnaden samtidigt och damm från blästringen inte fick störa andra arbeten.

Resultatet blev att gammal vit färg togs bort och grova betongytor togs fram.

Entreprenad blästring betong Tjeckiska ambassaden
Blästring av betong på Tjeckiska ambassaden

Spongeblästring av Riddarholmskyrkan

Tätskiktet på Riddarholmskyrkan torn skulle bytas och vi anlitades både för att presentera lämplig metod och genomföra bytet av ytskiktet. Utmaningen var att hitta en lösning som passade för att undvika att asbest och PCB spreds i luften vid blästring och vi föreslog spongeblästring för att kunna samla upp allt damm för hantering.

Spongeblästring av Riddarholmskyrkan
Spongeblästring av Riddarholmskyrkan

Blästring och renovering av pooler

Äldre pooler blästras ofta för rengöring men nyanlagda pooler blästras som förbehandling inför klinkers eller färg. Vi har genom åren arbetat en hel del med inomhus- och utomhuspooler för både förvaltare och privatpersoner.

Blästring av pool
Blästring av pool

Aspuddsparkens Djur & Kul

I ett uppdrag från Aspuddsparkens Djur & Kul blästrade vi betongytan i duschen för att motverka halkrisken med vatten mot betong. Snyggt och säkert inför sommaren!

Blästring av huskonstruktioner

Husdelar i både trä och betong kan blästras. Vid takarbeten är det lätt att partiklar yr runt men oftast räcker det med att vara noggrann med både täckning och att skapa ett undertryck i lokalen för att undvika att damm sprider sig. Att blästra husgrunder är sällan helt problemfritt, men med vår breda erfarenhet av liknande arbeten brukar vi alltid komma fram till en lösning som gör alla parter nöjda.

Kungsbro Strand

I ett innertak vid Kungsbro Strand blästrades träull och löst sittande betong bort medan armeringsjärn som var fulla av rost blästrades för att sedan grundmålas.

Hammarby sjöstad

Bjälklaget i taket skulle förstärkas och för att kolfibern skulle få ordentligt fäste anlitades vi för att blästra ytorna som förbehandling.

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss