08-771 73 44 info@allblastring.se

Om Allblästring

Allblästring ändrar fakturaadress

Allblästring arbetar aktivt med att effektivisera de administrativa processerna i bolaget. Som ett led i detta arbete inför vi elektronisk fakturahantering. Det innebär att vi vill be er ändra fakturaadress till oss. Här hittar ni de nya uppgifterna.

Allblästring AB är ett familjeföretag som etablerades redan 1943. Företaget ägs och drivs av Mats Tilder och Peter Tilder, andra respektive tredje generationens sandblästrare.

Sedan 1992 beläget i egna lokaler i Länna industriområde. Vi är tolv fast anställda på företaget och hyr endast in personal vid produktionstoppar, allt för att leverera med hög och jämn kvalitet.

Med en omfattande och modern maskinpark kan vi snabbt och kostnadseffektivt mobilisera med rätt utrustningsnivå för det specifika uppdraget. Vi investerar kontinuerligt i produktionsutrustning och personalutbildning.

Kvalitet & Miljö

Allblästring är sedan 2002 miljöcertifierade enligt ISO1400. 2006 certifierades vi även inom kvalitet, ISO 9001. För att uppfylla ställda miljö- och kvalitetskrav utbildas vår personal kontinuerligt.

Allblästring AB Om Allblästring bild 1 Allblästring AB Om Allblästring bild 2